Öppna kurser

Word för sekreterare och assistenter

Denna kurs är speciellt framtagen för sekreterare, assistenter eller dig som också producerar formella, korrekta och professionella dokument - både med text och grafik.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kan du producera formella protokoll, utskick och dokument med avancerade rubriksättningar. Vidare kan du lätta upp dokumenten med information från andra program, grafik och mycket mer.

Målgrupp

Den här utbildningen är särskilt anpassad för sekreterare och assistenter. Den passar även mycket bra för dig som vill producera formella dokument på ett tilltalade sätt.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons grundkurs i Word.

Nästa steg

Någon av våra övriga påbyggnadsutbildningar i Word.

 

Innehåll Word för sekreterare och assistenter

FORMATERING OCH INTEGRERING FRÅN ANDRA PROGRAM

 • Kontroll av dokumentegenskaper, skydd och versioner
 • Ändra standarden för tecken och styckeformatering
 • Flernivålistor, rubriknumreringar och rubriknivåer
 • Formatmallar (färdiga block med teckenformat) och automatiska innehållsförteck­ningar
 • Sidhuvud/sidfot och avsnittsbrytningar
 • Integrering med andra Microsoft Office-program

PROTOKOLL

 • Smart protokollhantering

GRAFIK

 • Hantering av bilder, SmartArt och andra grafiska objekt

UTSKICK

 • Personliga utskick för brev, etiketter och kuvert

SPRÅK, DIKTERING OCH UPPLÄSNING

 • Inställningar för stavningskontroll och språk
 • Digital diktering (tal till text) och uppläsning av text