Öppna kurser

Word för sekreterare och assistenter

Denna kurs är speciellt framtagen för dig som arbetar som sekreterare eller någon annan form av roll där dokumenthantering omfattar en stor del av ditt arbete. Du kommer att lära dig en mängd användbara funktioner och inställningar som du kommer att ha stor nytta av i ditt arbete med programmet. Framför allt kommer du att kunna jobba mycket effektivare i framtiden.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta mer effektivt med dokumenthantering.

Målgrupp

Den här utbildningen är särskilt anpassad för sekreterare. Den passar även mycket bra för andra personer som arbetar dagligen med Word och ordbehandling.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande vår grundkurs i Word.

Nästa steg

Någon av våra övriga påbyggnadsutbildningar i Word.

Innehåll Word för sekreterare och assistenter

Dokumentinformation

 • Dokumentegenskaper
 • Versionshantering
 • Dokumentskydd

Formatering

 • Ändra standard för tecken- och styckeformat
 • Flernivålistor, rubriknumreringar

Protokoll

 • Indrag
 • Tabbar
 • Smart arbete med tabeller

Arbete med rubriker

 • Använda och ändra formatmallar
 • Innehållsförteckningar
 • Navigeringsfönstrets dispositionsläge

Utskick

 • Koppla adresslistor till etiketter, brev, kuvert och e-post

Sidhuvud och sidfot

 • Annorlunda förstasida
 • Annorlunda udda/jämna sidor
 • Avsnitt

Bilder

 • Nya, proffsiga verktyg för bilder
 • SmartArt

Integrering med andra Office-program

 • Infoga diagram med Excel
 • Importera åhörarkopior från Powerpoint

Språk

 • Inställningar för autokorrigering, autoformat och undantag
 • Inställningar för grammatikkontrollen
 • Egna ordlistor
 • Översättning