Öppna kurser

Microsoft 365 - inspirationsdag

Välkommen till en dag som är fullspäckad med inspiration, kunskap, tips och erfarenhetsutbyten kring Microsoft 365. Microsoft 365 erbjuder många möjligheter för effektivitet, samarbete och kommunikation, men det är ofta en utmaning att förstå och nyttja verktygen optimalt – i synnerhet eftersom tjänsten förändras kontinuerligt.

Ni kommer att få lyssna på inspirerande föreläsare från bl.a Lexicon. Förutom att du kommer att få en god inblick i Microsoft 365 och hur man bättre kan nyttja verktygen, kommer du också att ges möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyten med andra organisationer som gör eller har gjort samma resa. Du får med dig värdefullt material och checklistor från föreläsningarna och goodiebag!

Målgrupp

Denna utbildningsdag vänder sig till er som är på väg över till Microsoft 365 och vill ha vägledning och till er som har gått över till Microsoft 365, men inte upplever att ni nyttjar tjänstens fulla potential. Den lämpar sig också väl för er som arbetar eller ska arbeta aktivitetsbaserat eller mer digitalt.

Delar från agendan

Det kommer att finnas ett par olika spår under dagen där du kan välja mellan flera olika föreläsningar. Agendan är än så länge preliminär och det kan ske smärre förändringar.

 • Grunder/introduktion till Microsoft 365 med praktiska scenarion

  Introduktion till Microsoft 365 och exempel på praktiska scenarion som främjar samarbete och kommunikation
 • Digitala möten i Teams

  Digitala möten är både tids- och kostnadseffektivt, men kräver en annan form av upplägg samt kännedom om de tekniska förutsättningarna. Vi ger konkreta tips kring hur man håller bra digitala möten och vad man behöver göra för att användarna ska komma igång.
 • Sprid information via videotjänsten Stream

  Distribuera information inom organisationen på det sätt som användarna är vana att ta till sig information - via er egen interna videokanal som styrs med behörighet. Med Stream kan medarbetarna hitta och ta del av viktig företagsinformation, introduktionsfilmer etc.
 • Skapa och distribuera formulär med Forms

  Med det webbaserade formulärverktyget Forms är det enkelt att skapa undersökningar, frågeformulär och omröstningar.

 • Samarbete och kommunikation med Teams - släpp taget om Skype

  Vi ger en fördjupad genomgång i samarbetsverktygen grupper och teams och ger praktiska exempel på användningsområden.

 • Använda OneNote och To-Do för en effektiv arbetsdag

  OneNote är en digital anteckningsbok för din samlings/delningsplats. Den är uppbyggd av texter, bilder, ljud, kalkyler, länkar, webbsidor, filer, digitala handskrifter/ bilder m.m. Arbetet blir mer strukturerat och organiserat med möten, projekt och allmän administra­tion.

  To-Do underlättar arbetet med dina uppgifter, vad du ska göra och prioritera. Uppgifterna fungerar som att-göra-listor och du kan skapa deadlines, påminnelser, anteckningar, upprepade uppgifter med mera. Uppgifterna kan kategoriseras i olika listor och är synkroniserade med Outlooks uppgifter.

 • Vad krävs för ett lyckat införande av Microsoft 365?

  Microsoft 365 är inte en ny Officeversion utan ett nytt sätt att arbeta. Det kräver beteendeförändring och det är av största vikt att man utgår från människan och arbetsprocesserna, inte verktygen. Vi ger tips och berättar om best practice. Här ges även utrymme för erfarenhetsutbyten
 • Förändringsledning i digital transformation

  Arbetslivet förändras och utvecklingen går allt snabbare. Som ledare behöver du förhålla dej till ett coachande ledarskap där du inte alltid har dina medarbetare i din fysiska närhet. Det talas också allt mer om det digitala ledarskapet. Vad kommer detta att innebära för ledare? Nu och i framtiden?

 • Moderna kommunikationswebbplatser/intranät i Microsoft 365

  Vi visar vilka möjligheter SharePoint har för ett modernt intranät med nyheter, sociala funktioner, samarbete, rapportering och dokumenthantering.

 • Workshop situationsorienterat lärande - med dialog och erfarenhetsutbyten

 • Automatisera flöden och processer med Flow

 • Organisera gruppaktiviteter med Planner

 • Introduktion till Power BI

 • Kundcase: Hur Tillväxtverket förenklade handläggningsstödet med SharePoint och en bot, Praktikanten Doris