Microsoft 365 & Teams Microsoft 365 för administratörer

Utbildningen riktar sig till dig som ska administrera Microsoft 365 och behöver ha kännedom om de möjligheter som administrationscentret i Microsoft 365 erbjuder.

Detta är en utbildning för dig som behöver kunna planera, konfigurera och hantera en Microsoft 365-miljö. Utbildningen har mycket fokus på säkerhet, efterlevnad, åtkomst och felsökning. Du får med dig många matnyttiga tips som du direkt kan applicera på organisationens egen miljö.   

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha god kännedom om administrationscentret i Microsoft 365 för att på bästa sätt konfigurera och stödja din organisation.  

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till administratörer, support och IT-personal. 

Förkunskaper 

Goda kunskaper inom Microsoft 365. 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 25 000 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 8 orter
16 tillfällen

Innehåll

 • Introduktion till Microsoft 365 
 • Administratörsöversikt 
 • Lösningar och licensiering 
 • Administration 
 • Installera/konfigurera klienter 
 • Hantera användare 
 • Distribution och konfiguration av Microsoft 365-klienten 
 • Migrering 
 • Hantera användare, grupper och domäner 
 • Delegerad administration 
 • Exchange Online 
 • Hantera mejlboxar, grupper, resurser, med mera 
 • Hantera roller 
 • Säkerhetspolicys och arkivering 
 • Skydd mot virus/spam 
 • Konfigurera mobila enheter 
 • Vanliga frågor och problemställningar 
 • SharePoint online 
 • Administration av OneDrive for Business  
 • Administration av Teams 
 • Administration med Powershell 
 • DLP 
 • Sensitivity Labels 
 • Retention policies  
 • Översikt av Microsoft 365 Defender och säkerhetslösningar 
 • Delegering av ansvar, vanliga frågor och problemställningar 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

Anpassning 

Har ert företag behov av anpassad utbildning i Microsoft 365? Vi skräddarsyr utbildningens tid, plats och innehåll helt efter era behov. Kontakta oss för mer info. 

Citat från tidigare elever 

”Kunnig lärare som inger stort förtroende inom ämnet. Har fått ut mer än vad jag förväntade mig av kursen.” 

”Bra kurs och otroligt trevlig kursmiljö!” 

 

Klippkort

Vid nyttjande av Klippkort gäller två klipp per dag för denna utbildning.