Öppna kurser

Teams – samarbete och kommunikation

I Teams finns skräddarsydda verktyg för projektsamarbete. I stället för information på olika ställen, samlas allt i projektgruppen (e-post, chatt, fildelning och samredigering, anteckningsböcker, uppgiftshantering/planering, möten, med mera).

Innehåll

Teams-grupper

 • Skapa, hantera och strukturera grupper, bjuda in medlemmar
 • Närvarostatus
 • Konversationsformer, textformatering och informationsdelning
 • Filhantering
 • Aviseringsinställningar
 • Kontakter och röstsamtal
 • Skapa teamgrupper med utvalda deltagare
 • Infoga appar

Teams-möten

 • Mötesformer och anpassade deltagarvyer
 • Presentationsmöjligheter
 • Mötesanteckningar
 • Omröstningar
 • Separata grupprum

Planeringsverktyg för uppgifter (Planner och To Do)

Smart och kraftfull sökning

Teams, OneNote och Planner i mobilen

Avslutning

 • Lämna, ta bort respektive arkivera team