Öppna kurser

Effektiva digitala möten i Teams

Office 365-appen Teams utvecklas snabbt och frekvent. Många ersätter Skype och andra större mötesverktyg med kraftfulla Teams.

Snabbmöten 
Starta och anslut till spontana snabbmöten med ljud och video. Dela mängder av olika informationstyper.   

Schemalagda möten 
Schemalägg teamspecifika eller privata möten för upp till 200 interna och externa deltagare. Dela utvalda fönster, PowerPoint-presentationer, whiteboardtavla eller hela ditt skrivbord. Ge kontrollen över presentationen till andra. Hantera deltagarna, chattfönstret, mötesanteckningar och inställningar för ljud/video. Spela in och utvärdera mötet.   

Livehändelser 
Broadcasta och spela in professionella interna eller offentliga möten för upp till 10 000 åhörare. Utse tydliga roller för organisatörer, producenter och presentatörer. Placera presentatörer och presentationsmaterial i kö. Hantera frågor och svar under och/eller efter mötet. Samla in värdefull mötesstatistik i form av frågor och svar och en engagemangsrapport. 

Mobilmöten 
Hantera de olika mötestyperna i din mobil. 

Workshop 
Under kursdagen får du testa att hålla och delta på mötestyperna.