Öppna kurser

Inspirationsföreläsning - Lyckas med Teams!

Välkommen till en eftermiddag fullspäckad med inspiration, kunskap, tips och erfarenhetsutbyten kring Teams i Office 365! Lyssna på inspirerande föreläsare från Lexicon. Få tips om vad man behöver tänka på vid införandet och kunskap om Teams som verktyg. Det blir möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyten med andra organisationer som gör eller har gjort samma resa. Du får med dig värdefullt material från föreläsningarna samt en goodiebag! Lexicon bjuder även på lunch efter föreläsningarna. Vissa av föreläsningarna är uppdelade i spår som du kan välja beroende på förkunskaper och behov.

Målgrupp

Denna utbildningsdag vänder sig både till er som är på väg över till Teams och vill ha vägledning samt till er som börjat arbeta med Teams, men inte upplever att ni nyttjar dess fulla potential. Föreläsningarna delas in i olika spår, som du kan välja beroende på var ni befinner er i Teams-införandet.

Innehåll

Spår 1: Möjligheter med Teams

Du får en grundläggande dragning i Teams utifrån verksamhetsnyttan. Vi visar praktiska exempel på användningsområden utifrån samarbete och kommunikation. Vi berättar också om best practice vid en övergång till Teams/flytt från Skype.

Spår 2: Teams vs SharePoint

Vi reder ut begrepp och skillnader mellan samarbetsportalerna i Office 365. Vad är för och nackdelarna med respektive verktyg, i vilka situationer ska man använda vad och hur kan de integreras för bästa användarupplevelse?

Gemensamt pass: Vad krävs för ett lyckat införande av Teams?

  • Vilken information ska sparas i team? 
  • Vilken information ska inte sparas i team?
  • Vilka ska få behörigheter att skapa team?
  • Hur hanteras externa parter?
  • Efterlevnad?
  • Vilka inställningar behöver man tänka på? 

Ett nytt arbetssätt kräver beteendeförändring och det är av största vikt att man utgår från människan och arbetsprocesserna i första hand. Vi ger tips och berättar om best practice för att Teams ska bli en produktiv samarbetsplattform. 

Spår 1: Nytt arbetssätt med Teams - kommunikation och möten

Denna session riktar sig till dig som vill veta mer om Teams och hur det kan förändra arbetssättet i en organisation.

Teams medför ett nytt sätt att kommunicera, via konversationer, chatt med mera. Om man använder verktyget rätt kan det minska e-posthantering drastiskt. Vi visar exempel och berättar om best practice gällande kommunikation i Teams och inställningar som du kan göra för att sålla relevant information i dina kanaler.

Digitala möten är både tids och kostnadseffektiva, men kräver en annan form av upplägg samt kännedom om de tekniska förutsättningarna. Vi ger konkreta tips kring hur man håller bra digitala möten och vad man behöver göra för att användarna ska komma igång med Teams-möten.

Spår 2: Frågesession med Teams-experter

Denna frågesession riktar sig till dig som kan grunderna i Teams och har konkreta frågor kring planering, införande, dokumenthantering, behörigheter, kopplingar, inställningar etcetera. Här kan du ställa praktiska frågor till våra experter och diskutera med andra organisationer.  

Gemensam workshop: SituationsOrienterat Lärande (SOL)

Vi avslutar med en workshop som bygger på dialog och erfarenhetsutbyten som bygger på konceptet "Situationsorienterat lärande". I anslutning till denna programpunkt, bjuds det på lunch.