Öppna kurser

Microsoft 365 - säkerhet och sekretess

Vi läser dagligen i media om hur företag och myndigheter läckt data eller fått data krypterat av virus. Tyvärr är merparten av dessa incidenter orsakade av den mänskliga faktorn. Hur kan vi använda de inbyggda funktionerna i Microsoft 365 för att minimera dessa incidenter?

Under denna utbildning får du lära dig de viktigaste säkerhets och sekretess-funktionerna i Microsoft 365 och höra om andras erfarenheter.

 • Säkerhet i Microsoft 365 - med fokus på slutanvändare

  Det görs stora investeringar i tekniska säkerhetslösningar, men ofta glöms den allra viktigaste säkerhetsåtgärden bort – att utbilda de anställda om säkerhetsrisker och ge tydliga riktlinjer med hur man hanterar funktioner som lagring och delning ur ett säkerhetsperspektiv.

 • Trots all säkerhet – vi är inte starkare än svagaste länken i kedjan

  Svenskt Näringsliv har sedan många år all IT-drift outsourcad. Vi köper både säkerhetstjänster och produkter för att hålla en stabil och säker IT-miljö, men trots detta ”kapades” 4 mailkonton, och vi tvingades stänga av all utgående mailtrafik under några dagar.

  Janne Wramner-Wistén, IT-ansvarig

 • Säkerhetsfunktioner i Microsofts molnlösning

  Säkra information i OneDrive, Teams, SharePoint Online, Outlook/Exchange Online samt Windows 10.

  Johan Farkas, Office 365-expert 

 • Hur skyddar man viktig information i Office 365?

  Göran Husman berättar om hur behörigheter och skydd av dokument och retention policies fungerar, samt Audit loggar och Security Alerts. Denna session inkluderar även frågor och svar.

  Göran Husman, SharePoint/Office 365-expert