Öppna kurser

Microsoft 365 för superusers

Denna utbildning vänder sig till dig som har rollen som intern superuser/ambassadör inom Office 365. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i Office 365 med fokus på vanliga användarscenarion och typiska supportfrågor.

Utbildningsmål

Målet med kursen är att få en god förståelse för verktygen i Microsoft 365 i syfte att kunna agera som internt användarstöd.

 

Målgrupp

Superusers och supportpersoner i Microsoft 365.

 

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande förståelse för Microsoft 365.

 

Innehåll Microsoft 365 - för superusers

Överblick över vad som ingår i Microsoft 365

 • Microsoft 365-portalen, navigering och inställningar/anpassningar
 • Vanliga inställningar för e-post online
 • Office online kontra skrivbordsversion

OneDrive för företag

 • Ladda upp filer
 • Skapa nytt
 • Delning och inställningar för delning
 • Versionshantering
 • Synkronisering och vanliga synkroniseringsproblem
 • Flytta, kopiera, ta bort och återställa filer

Teams, grupper och SharePoint

 • Allmänt om Microsoft 365 grupper, skillnad mellan grupper och team
 • Skapa och hantera team, kanaler och kopplingar
 • Följa kanaler
 • Skapa en användbar struktur
 • Lägga till flikar
 • Filhantering, SharePoint
 • Skicka e-post till och från Teams
 • Inställningar för team
 • Hantera ägarskap och arkivering
 • Introduktion till gruppwebbplatser och kommunikationswebbplatser
 • Möten
 • Sökning och filtrering
 • Installera appar från butiken

Planner

 • Skapa plan
 • Hantera medlemmar
 • Skapa, tilldela och hantera uppgifter
 • Skapa buckets och flytta uppgifter mellan dem
 • Skapa etiketter till uppgifter
 • Gruppera, sortera och filtrera planer
 • Inställningar för planer, kopplingar till Teams
 • Inställningar för aviseringar
 • Lägga plan i Outlook-kalendern
 • Öppna plan i Teams

OneNote

 • Läsa in anteckningsböcker från tidigare versioner
 • Skapa anteckningsbok, avsnitt, sida och undersida
 • Inställning för placering av nya sidor
 • Inställningar för anteckningsböcker
 • Byta färg på anteckningsbok, avsnittflikar och sidbakgrunder
 • Visa linjering och stödlinjer på sidor
 • Lagring och synkronisering
 • Anpassning av OneNote-fönstret
 • Sökning, historik och återskapa anteckningar
 • Delning
 • Inställningar för språkkontroll
 • Kopplingar till Teams och andra verktyg i Office 365
 • Avsluta, stänga och radera anteckningsbok 

Introduktion till To-Do

 • Skapa, hantera och dela to-do-listor
 • Koppling till Outlook-uppgifter

Introduktion till Yammer

 • Användningsområden
 • Skapa och hantera Yammer-grupper

Introduktion till Delve

 • Förstå användarnyttan med Delve och sekretess/åtkomst
 • Favoriter, tavlor

Introduktion till Sway

 • Skapa och dela Sway

Introduktion till Stream

 • Ladda upp och dela innehåll
 • Visningsinställningar
 • Grupper och kanaler, behörigheter

Introduktion till Forms

 • Skapa och dela enkla formulär och avancerade frågeformulär
 • Inställningar för formulär
 • Samarbeta i forms

Introduktion till Flow

 • Förstå och skapa enkla flöden för att automatisera arbetsuppgifter
 • Mallar

Mobilt arbete med Microsoft 365

 • Hantera mobila appar och inställningar
 • Vanliga användarfrågor

Praktiska tips för att hantera rollen som superuser