Öppna kurser

Power BI för desktop

Det här är kursen för dig som vill hitta nya vägar att visualisera och transformera data och dela med dig av interaktiva rapporter till ledning och kollegor.

Utbildningsmål

Efter utbildningen får du en grundläggande förståelse för relationsdatabaser och Power BI. Du kommer ha kunskaperna för att koppla upp dig mot databaser och kunna analysera data, producera rapporter och utforma beslutsunderlag baserade på stora mängder data.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons Excel fortsättningskurs eller Rapport och analys med pivottabeller.

Innehåll Power BI för Desktop


Inledning

 • Introduktion

Hämta extern data

 • Hämta data från en Access databas
 • Hämta data från en Excel arbetsbok
 • Hämta textfiler
 • Skapa relationer mellan tabellerna från de olika källtyperna
 • Hämta bara delar från externa datakällor

Hantera dina tabeller

 • Hantering av tekniska kolumner och tabeller som ej behöver vara tillgängliga i den slutliga rapporten
 • Lägga till kolumner (beräknande och beskrivande)
 • Uppslagstabeller
 • Redigera relationer
 • Tvätta data
 • Filtrera data
 • Normalisera data
 • Byt datatyp på kolumner

Beräkningar i Power BI

 • Beräknade mått, skriva formler för beräknande mått
 • DAX funktionen SUM()
 • Delsumma
 • Beräkningsområdet
 • Implicita/Explicita beräkningar

DAX-funktioner (Data Analasis eXpressions)

 • Funktionen RELATED()
 • Hantera datum med DAX-funktioner och med uppslagstabeller
 • CALCULTATE(), RELATEDTABLE(), DISTINCTCOUNT(), SUMX(), FILTER()
 • Beräkningar utan filter ALL(), ALLSELECTED()
 • Beräkningar med division, för att dölja felmeddelande IF(), BLANK()
 • Skapa KPIer (Key Performance Indicators)
 • Hierarkier
 • Mer om DAX-funktioner och formler

Bygga datamodeller

 • Excel vs. Power Pivot-metoden

Skapa visualiseringar

 • Tabeller
 • Kort
 • Diagram
 • Trädkarta
 • Slicers
 • Drill-downs – flera olika typer
 • Datafärger
 • Filtrera direkt i visualiseringar
 • Filterpanelen
 • Sorteringsmöjligheter
 • Fokusläge
 • Uppspelningsaxel i diagram
 • Visualiseringar över flera rapportblad
 • Dashboard*
 • Dela rapporter*

 

* Dessa verktyg ingår ej i gratisversionen av Power BI för desktop