Öppna kurser

IT-arkitektur – en introduktion

Utbildningen ger dig en översiktlig genomgång av IT-arkitektur och riktar sig till dig som är intresserad och påverkas av området IT-arkitektur eller i någon mån samverkar med IT-arkitekter.

Som medarbetare i företag eller organisationer av idag där IT spelar en central roll är det viktigt att alla i organisationen har förståelse för IT-arkitektur.
Syftet är att du som behöver insikt i området IT-arkitektur ska få en grundläggande introduktion till ämnet. Syftet är också att ge dig kunskap och verktyg för att underlätta kommunikation med IT-arkitekter i din omgivning.

Utbildningsmål

Utbildningens syfte är att ge deltagarna en introduktion till området IT-arkitektur och förståelse för IT-arkitektens roll.

Utbildningen ger dig:

 • Möjlighet att förstå IT-arkitektur på en översiktlig nivå.
 • Förbättrad möjlighet att kommunicera med IT-arkitekter i din omgivning.
 • Samt chansen att lyssna till några av Sveriges främsta experter inom området.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som i någon mån samverkar med IT-arkitekter eller påverkas av området IT-arkitektur. Exempelvis:

 • IT-chefer
 • CIO
 • Beställare
 • Produktägare
 • Projektledare
 • Utvecklare
 • Infrastrukturtekniker
 • Testare
 • Drifttekniker

Innehåll

Dag 1

 • Vad är IT-arkitektur?
 • Att beskriva arkitektur Grupparbete 1: Vad vill jag vinna på arkitekturarbetet? Vilken roll har jag? Vilket motiv har jag? Vad vill jag ha ut? Hur kan jag bidra?
 • Vad gör en IT-arkitekt? (Arkitektur som arbetsfält – roller, metoder och verktyg)
 • Arkitekturarbete i agila organisationer
 • Övergripande IT-arkitektur
 • Dagen avslutas med mingel och middag

Dag 2

 • Verksamheten och kraven
 • Arkitekturens egenskaper
 • Grupparbete 2: Vad händer om vi inte lägger tid på arkitekturarbete? Konsekvenser? Lyckade/Misslyckade projekt, Bra/dåliga erfarenheter av arkitekturarbete
 • Arkitektur i molnet
 • IT-Arkitektur ur ett ledningsperspektiv
 • Summering, diplomering och avslutning