Öppna kurser

Visualisera verksamhetens förmågor

Kursen visar hur du synliggör värden och skapar en översiktlig bild över hela eller delar av din verksamhet i en förmågekarta.

Modellen har en unik syn på verksamhetsutveckling och låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i samma karta som processer, business capabilities, applikationssystem, kundresor, etc. Vi kallar den Vintergatan.

Genom att modellera verksamhetens förmågor kan du sätta dem i dess rätta sammanhang. Metoden gör att du kan zooma in och ut på delar av din verksamhet, med olika perspektiv på ett sätt som gör att nya mönster blir synliga.

Förmågekartan gör det även möjligt att resa i tiden – från dagens läge till ett önskat läge genom att utifrån samma karta visualisera dagens lösningar och de tänkta framtida.
Under kursen beskrivs även arbetsformer som leder till ett upplägg där din egen Vintergata växer fram i dialog och samarbete med hela din organisation. Skapar vi tillsammans så lär vi oss tillsammans.
Den fungerar utmärkt även för dig som arbetar inom en agil organisation.

Utbildningsmål

Metoden för att visualisera komplexa organisationer, eller om man vill, delar av en organisation är värdefullt oavsett vilken bransch du verkar inom.
Varje översikt är unik då det inte handlar om en generaliserad bild utan en karta där vi hittar det specifika flödet och den egna processen för just din verksamhet.
Syftet med kursen är att skapa och modellera en förmågekarta som tydligt visualiserar din verksamhet och dess värdeskapande flöden.
Kursen har praktiskt fokus och du arbetar med förmågekartor från den egna verksamheten. På plats under kursen finns det alltid en person som dessutom dokumenterar din karta åt dig. Med andra ord får du alltså med dig en översikt redo att användas!

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Verksamhetsarkitekt
 • Kvalitetsansvarig
 • Processägare
 • Processledare
 • Ledare/chef
 • CIO
 • Produktutvecklare
 • IT-arkitekter

Förkunskaper

Kursen kräver inga speciella förkunskaper.

Innehåll

Dag 1

 • Du får en introduktion till Vintergatan och tankarna bakom den. Vi tittar även på kopplingen till andra arkitekturmodeller för att sedan påbörja det praktiskta arbetet med den egna verksamheten och din egen Vintergata.
 • Vilket är värdeflödet, hur kan vi visa det? Vilken takt, hjärtslag slår i er organisation? Vilka övergripande förmågor har ni i er verksamhet?

Dag 2

 • Dagen börjar med återkoppling från dag 1 och reflektioner från den egna organisationen. Vi tittar på beroenden och samband.
 • Vintergatan och olika förändringsprojekt – hur kan vi använda modellen vid förändringar, kravställning och olika lösningsscenarios. Vi visar exempel på hur gjort i olika situationer.
 • Praktiskt arbete – kan modellen användas för något förändringsprojekt du står inför nu?
 • Vintergatan och översikter – hur kan modellen användas till att visa ansvarsfördelning mellan team, beslutsforum eller andra perspektiv? Kan vi visa de pågående förändringsprojekten i Vintergatan? Visa beroenden mellan dem?
 • Det egna arbetet fortsätter och vi använder Vintergatan för att belysa, förstå och kommunicera kring de utmaningar ni har.
 • En uppgift delas ut till dag 3.

Dag 3

 • Dagen börjar med återkoppling från dag 2 och reflektioner från den egna organisationen. Vi tittar på hur vi kan använda Vintergatan för att förstå mer kring produkterna, värdeflödet och samspelet med förmågorna.
 • Hur skapar och testar vi olika scenarios, strategisk planering och hur vi kan få bättre översikter och förståelse för hur vår verksamhet fungerar och våra möjliga vägar framåt genom Vintergatan?
 • Vi arbetar praktiskt med modellerna utifrån den situation var och ens organisation står inför. Vi visar även exempel på hur vi har gjort och tänkt i olika situationer.