Öppna kurser

Penetrationstest – verktyg och tekniker

Det mest effektiva sättet att upptäcka brister i ert egna nätverk är att använda samma tänkesätt och metoder som hackare. Under denna IT-säkerhetsutbildning inom penetrationstest lär du dig hur hackare gör dataintrång, tar sig in i operativsystem och undgår olika antivirusprogram. Du får även kompetens att testa och visa svagheter i ert egna skydd och lär dig att implementera motåtgärder för att minska era risker och er sårbarhet.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Använda etisk hackning för att exponera svagheter
 • Samla information med hjälp av rekognosering, publik data och skanningsverktyg
 • Genomsöka och kompromettera ert nätverk med hackarmetoder för att testa och förbättra säkerheten
 • Skydda mot eskalering av behörigheter för att förhindra intrång

Kursinnehåll
Introduktion till etiskt hackande

Insamling av spår och information

 • Samla in kritisk information
 • Skanna av och räkna upp resurser

Identifiera sårbarheter

 • Matcha svagheter och kryphål
 • Utnyttja tillfällen till attacker

Attackera servar och enheter för att bygga upp ett bättre försvar

 • Kringgå access control lists (ACLs) för routrar
 • Kompromettera ett operativsystem
 • Undergräva webbapplikationer

Manipulera klienter för att upptäcka interna hot

 • Lägga ut fällor för och snärja insider-användare
 • Manipulera interna klienter
 • Använda verktyg för Social Engineering

Utnyttja mål för att öka säkerheten

 • Använda fjärrkommandon
 • Pivotering och ö-hoppning
 • Stjäla målinformation
 • Ladda upp och köra kodpaket

Testa säkerheten för antivirus och IDS

 • Maskera nätverkstrafik
 • Kringgå antivirussystem
 • Minska riskerna och planera nästa steg

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree
Learning-Tree-Logo_horizontal.png