Öppna kurser

Introduktion till nätverk och datakommunikation

Ta en mer aktiv roll i diskussionen och beslutsprocesserna kring frågor om nätverk. Denna utbildning är ett bra första steg för att kunna arbeta med frågor gällande nätverk och datakommunikation. Du får en god förståelse för grundläggande begrepp, tekniker, komponenter och olika designalternativ.

Under kursen får du får lära dig att:

 • Tillämpa koncept, terminologi och lösningar inom nätverk
 • Implementera nätverk med hjälp av datalänkar och fysisk media
 • Driftsätta Local Area Networks (LAN) med Ethernet och Wi-Fi
 • Hantera internetbaserade nätverk och intranät med TCP/IP-design

Förkunskaper
En generell förståelse för hur datorer och nätverk används i privatlivet och på arbetsplatsen.

Kursinnehåll
Introduktion

 • Stöd för QoS
 • Klassificera nätverk: LAN, WAN
 • Paket
 • Krets
 • Fast
 • Trådlöst
 • Standardisera datakommunikation

Konstruera nätverk med datalänkar

Koda information

 • Definiera bit, byte och paket
 • Utnyttja digital kodning

Förbättra effektiviteten med felkontroll

 • Upptäcka och korrigera fel
 • Använda ACK:er och felkorrigering efter feedback

Använda fysiska media

Identifiera mediatyper och utmaningar

 • Välja typ av kopparkabel, Cat-5e eller bättre
 • Använda sig av fiberoptik

Använda trådlösa länkar

 • Utnyttja radiofrekvenser och radioband
 • Hantera störningar och brus

Utnyttja Ethernet

Utforska LAN-standarden 802

 • Vidarebefordra med MAC-adresser
 • 1 Mb/s till 100 GB/s
 • Jämföra delad LAN och switchad LAN

Ta reda på hur Ethernet fungerar

 • Analysera en Etherswitch
 • Lägga till QoS till Ethernet
 • Jämföra Layer 2- och Layer 3-switching

Utnyttja Wi-Fi för användarrörlighet

Kommunicera via radiovågor

Olika sorters Wi-Fi-nätverk: a, b, g, n och ac
Utnyttja omedelbar infrastruktur och rörlighet

Integrera Wi-Fi-drift

 • Verifiera korrekt sändning
 • Öka hastighet och räckvidd med 802.11n och 802.11ac
 • Tillhandahålla QoS för röst och multimedia

Utnyttja Access Points (AP)

 • Vidarebefordra trafik via AP
 • Utnyttja dualbands-APs
 • Använda sig av Service Set Identifiers (SSIDs)

Bygga internetnätverk med TCP/IP och routrar

TCP/IP: En praktisk samling protokoll

 • Använda TCP till data och UDP till röst och video
 • Dra nytta av alla applikationer och funktioner i TCP/IP
 • Effektivisera data- och VoIP-trafik

IP-adressering och datagram

 • Öka effektiviteten med välgjorda adresseringsscheman
 • Tolka nätprefix och nätmaskar

Routrarnas funktion

 • Fördela trafiken med NetID och routingtabeller
 • Upptäcka vägar med routingprotokoll
 • Uppgradera routrar enligt QoS

Implementera bästa praxis för säkerheten

Virtual Private Networks (VPNs)

 • Autentisera användare
 • Aktivera VPN-krypterade tunnlar
 • Verifiera informationens tillförlitlighet och källa

Bedöma risker och vidta motåtgärder

 • Analysera hot och säkerhetskrav
 • Uppnå sekretess med kryptering
 • Implementera L2- och L3-tunnlar
 • Använda digitala certifikat och signaturer

Upprätthålla LAN-säkerheten

 • Wi-Fi-säkerhet: WPA, WPA2, 802.11i, AES
 • Isolera arbetsgrupper med VLAN
 • Driftsätta brandväggar

Skapa företagsnätverk

Utnyttja telekommunikationskretsar

 • Kretsförmedla dataströmmar
 • Använda fasta anslutningar: E1 och T1

Förenkla kommunikation inom samma plats

 • Välja alternativ för xDSL
 • LAN Extension Services (LES) och Metro-Ethernet

Välja skalbara nätverkstjänster

 • Multi Protocol Label Switching (MPLS)
 • Software Defined Networks
 • Molnet och molntjänster

 

Kursen levereras genom utbildningspartner Learning Tree

Learning-Tree-Logo_horizontal.png