Öppna kurser

Strategisk Cybersäkerhet för Ledare

Vid en cyberattack drabbas organisationen direkt och det övergår snabbt till att vara en fråga som berör hela verksamheten, inte enbart IT. Genom att etablera en relevant och genomtänkt skyddsnivå, samt genom väl förberedda och genomförda träningar, kommer du kunna stärka din organisations motståndskraft och minimera effekterna av en cyberattack.

Utbildningsmål

Utbildningen syftar till att ge ledare nödvändig grundkunskap inom cybersäkerhet, vilket är avgörande i dagens digitala landskap. Genom denna utbildning kommer du som ledare att få en översiktlig förståelse för området cybersäkerhet, vilket gör dig rustad att ta en mer aktiv roll som beställare, chef eller ansvarig för verksamheter som potentiellt kan påverkas av en cyberattack.

Inom denna aktuella distansutbildning i Cybersäkerhet kommer du att delta under sex veckor. Varje vecka kommer vi att samlas för en timmes träff med erfarna experter inom säkerhetsområdet.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till ledare, projektledare, chefer och beställare som i sina professionella roller behöver förstå hotbilden, riskerna, attacker, skydd och beredskap inom cybersäkerhet. Den lämpar sig både för ledningsgrupper och styrelsemedlemmar. Genom den kunskap som utbildningen tillhandahåller kommer du att kunna proaktivt skydda din organisation och stärka dess motståndskraft vid en eventuell cyberattack.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav krävs för denna utbildning. Den ger dig den grundläggande orientering och de insikter som behövs för att kunna arbeta med kravställning och ledning inom området cybersäkerhet.

Innehåll

Vecka 1: Introduktion, Hotbilden och Olika Begrepp
Den första veckan kommer vi att gå igenom grundläggande begrepp inom cybersäkerhet och diskutera hur det påverkar ledarskapet och informationssäkerheten. Vi kommer även utforska omvärldsbevakning och hotbild.

Vecka 2: Att Arbeta med Risk
Vi fördjupar oss i riskhantering, från grundläggande principer till att identifiera, bedöma och hantera risker. Dessutom kommer vi introducera RiskAce-verktyget för effektiv riskhantering.

Vecka 3: Lagar, Regelverk och Standarder
Denna vecka går vi igenom relevanta lagar och regler som påverkar svenska verksamheter samt introducerar standarder som ISO 27001 och NIST. Vi diskuterar även hur dessa standarder kan implementeras till fördel för organisationen.

Vecka 4: Attacker och Skydd
Vi utforskar vanliga attacktyper och hur de påverkar organisationer. Dessutom diskuterar vi åtgärder för att förebygga och reagera på dessa hot.

Vecka 5: Attacker och Skydd (Fortsättning)
Denna vecka fördjupar vi oss i vanliga skyddsåtgärder och hur man prioriterar insatserna för att säkerställa effektiv skyddsnivå.

Vecka 6: Cybersäkerhetsförmågan och Krisberedskap
Den sista veckan fokuserar vi på att bygga en stark cybersäkerhetskultur och hur man förbereder sig för att agera vid en incident.


Huvudlärare: Christina Erikson

Christina Erikson, CISA, arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet. Christina har arbetat med informationssäkerhet och nu mer fokuserat mot att inkludera cybersäkerhet. Hon har hjälpt företag ställa om sin verksamhet till att utnyttja digitalisering utan att tappa kontrollen över dess nya risker. Då hon ofta är verksam inom bank- och finanssektorn finns en stor vana av att arbeta riskbaserat och en vilja att anpassa affären till en snabbt förändrad omvärld.

Läs mer om Christina Erikson här!

Övriga lärare:

Daniel Tiru – har arbetat inom IT-branschen sedan 1998 och har omväxlande arbetat med arkitektur, utveckling, drift och säkerhet med inriktning på webbaserade system. Han är certifierad IT-arkitekt och arbetar med många molnleverantörer och integrationer. Läs mer om Daniel Tiru här!

Robert Ekeroth - Informations & IT-säkerhetskonsult, hjälper företag att minimera verksamhetens säkerhetsrisker. En snabbt föränderlig värld ställer höga krav på ordning och reda. Roberts arbete och långa resa började för över 20 år sedan och har gått från systemadministration på IT till att bland annant hantera säkerhetskrav, compliance och audit, molntjänster och implementeringar av ledningssystem för säkerhet till att nu främst arbeta som CISO och CITSO med ledning och styrning av information och IT-säkerhetsarbete. Läs mer om Robert Ekeroth här!

Per Pollnow - Är en senior information & IT säkerhetskonsult med mer än 20 års erfarenhet kring säkerhetsrelaterade frågor. Per hjälper verksamheter i olika storlekar och industrier, både i offentliga och privata sektorn för att hantera säkerhetsrisker effektivt och i linje med affärsmålen. Läs mer om Per Pollnow här