Öppna kurser

ITIL® 4 Foundation (distansutbildning)

ITIL 4 Foundation ger en bra grund att stå på för hantering av informationsteknologi i en modern serviceekonomi. ITIL 4-ramverket bygger på etablerade metoder för IT tjänstehantering (ITSM) i samklang med begrepp som kundupplevelse, värdeströmmar och digital transformation. ITIL 4 är baserat på nya arbetsmetodiker som Lean, Agile och DevOps. Kursen ger dig förberedande kunskaper för att klara din ITIL 4 Foundation certifiering.

Denna kurs hjälper dig att utforska ITIL4:s ”end-to-end” digital/IT-driftmodell i syfte att skapa, levera och ständigt förbättra tekniska produkter och tjänster, samt hur teknik- och IT-team i nära samarbete med verksamheten spelar en avgörande roll för en framgångsrik affärsstrategi.

Detta ingår i kursen:

 • 3 dagar online-kurs med instruktör
 • Förberedande testprov och frågor
 • ITIL 4 Foundation certifieringsvoucher 

Innan kursen mailas en förberedande kursguide till deltagaren. Kursguiden innehåller bland annat den officiella ITIL Foundation kursbeskrivningen ”syllabus” som bör studeras innan kursen. Inga direkta förkunskaper behövs för att gå kursen. Allt kursmaterial och själva certifieringstestet är på engelska.

Kurs och certifiering är buntlat och ingår i kursavgiften

Kursinnehåll

Key Concepts of Service Management

 • Service
 • Utility
 • Warranty
 • Customer
 • User
 • Service management
 • Sponsor

Key Concepts of Value Creation

 • Cost
 • Value
 • Organisation
 • Outcome
 • Output
 • Risk
 • Utility and Warranty

Key Concepts of Service Relationships

 • Service offering
 • Service relationship management
 • Service provision
 • Service consumption

The Seven Guiding Principles

 • Focus on Value
 • Start Where You Are
 • Progress Iteratively with Feedback
 • Collaborate and Promote Visibility
 • Think and Work Holistically
 • Keep it Simple and Practical
 • Optimise and Automate

Four Dimensions of Service Management

 • Organisations and People
 • Information and Technology
 • Partners and Suppliers
 • Value Streams and Processes

The Service Value Chain activities

 • Plan
 • Improve
 • Engage
 • Design & Transition
 • Obtain/Build
 • Deliver and Support

ITIL Practises

 • General Management Practises
 • Service Management Practises
 • Technical Management Practises

How Key ITIL Practises Fit within the Service Value Chain

 • Continual Improvement
 • Change Control
 • Incident Management
 • Problem Management
 • Service Request Management
 • Service Desk
 • Service Level Management

 

The ITIL courses on this page are offered by The Sevice Corporation ATO/Affiliate of AXELOS Limited.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.