Öppna kurser

ITIL® 4 Foundation

Den här tre-dagars grundläggande kursen i ITIL® 4 Foundation ger en bra grund att stå på för hantering av informationsteknologi i en modern serviceekonomi. Kursen ger dig också förberedande kunskaper för att klara din ITIL® 4 Foundation certifiering.

Denna kurs hjälper dig att utforska ITIL® 4:s ”end-to-end” digital/IT-driftmodell i syfte att skapa, levera och ständigt förbättra tekniska produkter och tjänster, samt hur teknik- och IT-team i nära samarbete med verksamheten spelar en avgörande roll för en framgångsrik affärsstrategi.

 • 3 dagar online-kurs med instruktör
 • Förberedande testprov och frågor
 • ITIL® 4 Foundation certifieringsvoucher 

ITIL® 4-ramverket bygger på etablerade metoder för IT tjänstehantering (ITSM) i samklang med begrepp som kundupplevelse, värdeströmmar och digital transformation. ITIL® 4 är baserat på nya arbetsmetodiker som Lean, Agile och DevOps.

Förkunskaper
Inga 

Kursinnehåll
Key Concepts of Service Management

 • Service
 • Utility
 • Warranty
 • Customer
 • User
 • Service management
 • Sponsor

Key Concepts of Value Creation

 • Cost
 • Value
 • Organisation
 • Outcome
 • Output
 • Risk
 • Utility and Warranty

Key Concepts of Service Relationships

 • Service offering
 • Service relationship management
 • Service provision
 • Service consumption

The Seven Guiding Principles

 • Focus on Value
 • Start Where You Are
 • Progress Iteratively with Feedback
 • Collaborate and Promote Visibility
 • Think and Work Holistically
 • Keep it Simple and Practical
 • Optimise and Automate

Four Dimensions of Service Management

 • Organisations and People
 • Information and Technology
 • Partners and Suppliers
 • Value Streams and Processes

The Service Value Chain activities

 • Plan
 • Improve
 • Engage
 • Design & Transition
 • Obtain/Build
 • Deliver and Support

ITIL® Practises

 • General Management Practises
 • Service Management Practises
 • Technical Management Practises

How Key ITIL® Practises Fit within the Service Value Chain

 • Continual Improvement
 • Change Enablement
 • Incident Management
 • Problem Management
 • Service Request Management
 • Service Desk
 • Service Level Management

Den här kursen levereras både på svenska och engelska. Klassrum eller distanskurs beroende på tillfälle.

Allt kursmaterial och själva certifieringstestet är på engelska.

The ITIL® courses on this page are offered by The Service Corporation, in conjunction with ITPreneurs which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.