Öppna kurser

IT4IT™ Foundation (Live Webinar)

Denna IT4IT™ Foundation-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där tre lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring två antal utbildningsblock och pågår under tre veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering: IT4IT Foundation - Nivå 1. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Programmet genomförs under en treveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar tre timmar. 
Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med IT4IT  i både teori och praktik, men facktermer och kursmaterial är framför allt på engelska.

Den totala studietiden beräknas till ca 20 timmar.

Målgrupp
Kursen riktar sig till affärs- och IT-chefer och uppmuntrar till samarbete och erfarenhetsutbyte samt att ge praktiska insikter och angreppssätt.
Följande roller har nytta av kursen:

 • IT driftchefer
 • Service Manager
 • IT revisor
 • IT säkerhetschef
 • Projektledare
 • Projektansvariga
 • Change Managers
 • Problem Managers
 • Incident Managers
 • Service Level Managers
 • Supporttekniker

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitten
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Kursintroduktion

Självstudieavsnitt 2: Introduction to IT4IT and The Open Group

 • IT4IT Introduction
 • IT4IT Context
 • IT4IT IT Value Chain
 • Självstudieavsnitt 3: IT4IT Core
 • IT4IT Core Overview
 • Levels of Abstraction
 • Självstudieavsnitt 4: Strategy to Portfolio (S2P) Value Stream
 • S2P Value and Stream: Scope and Objectives
 • S2P Value and Stream: Phases and Activities
 • S2P Value and Stream: Functional Component Review

 

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Frågeställningar kring de delar som vi gått igenom
 • Övergripande presentation av kursens nästkommande moment
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 5: Requirement to Deploy (R2D) Value

 • R2D Value Stream: Scope and Objectives
 • R2D Value Stream: Phases and Activities
 • R2D Value Stream: Functional Component Review

Självstudieavsnitt 6: Request to Fulfill (R2F) Value Stream

 • R2F Value and Stream: Scope and Objectives
 • R2F Value and Stream: Phases and Activities
 • R2F Value and Stream: Functional Component Review

Självstudieavsnitt 7: Detect to Correct (D2C) Value Stream

 • D2C Value and Stream: Scope and Objectives
 •  D2C Value and Stream: Phases and Activities
 •  D2C Value and Stream: Functional Component Review

Självstudieavsnitt 8: Supporting Activities

 • IT Value Chain: Supporting Activities

 

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Frågeställningar kring de delar som vi gått igenom
 • Sammanfattning inför en eventuell certifiering
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)