Öppna kurser

ITIL Foundation v3

Att köpa och leverera tjänster är centralt i dagens samhälle. Det pratas både om molntjänster (Cloud), mikrotjänster och IT-tjänster. ITIL är ett globalt ramverk som kan användas som vägledning i arbetet med att både underlätta och förbättra hanteringen av alla tjänstetyper. Även om fokus tidigare har legat på i huvudsak IT-tjänster.

I denna version 3 av ITIL, som uppdaterades 2011, ligger fokus på tjänstebegreppet som sådant och hur tjänster bör levereras med hjälp av bra och tydlig processer. Den största nyttan av ITIL är att både beställare och leverantör får ett gemensamt språk för att hantera tjänsteleveransen. 

En integrerad IT Service Management-struktur

ITIL Foundation, v3 2011 edition är den grundläggande ITIL-kursen som ger en god översikt över hela ramverket och där alla begrepp tydligt definieras.
Utbildningen leder till att deltagarna får en förståelse för hur en integrerad IT Service Management struktur, baserad på ITIL "best practice" riktlinjer, kan anpassas och införas i den egna organisationen.

Kursen är en förutsättning för möjligheten att vidareutbilda sig inom ITIL området. Kursen förbereder även deltagare för ITIL Foundation certifiering.

Foundation Certifikat i ITIL inom IT Service Management

I slutet av kursen finns det möjlighet att certifiera sig för att erhålla Foundation Certifikat i ITIL inom IT Service Management. Var god meddela i samband med beställning om du är intresserad av att göra certifieringstestet.

Det tillkommer en kostnad på 3100 kronor/person om man önskar ta certifiering.

Målgrupp

Chefer och anställda som i sitt arbete hanterar strategi, design, implementation samt daglig drift av IT-tjänster och har behov av förståelse för Service Management "best practice".

Innehåll ITIL Foundation

INTRODUKTION TILL IT SERVICE MANAGEMENT (ITSM)

 • Betydelsen av IT Service Management, ITSM

 • Definitionen av en tjänst samt IT Service Management

 • Nyttan med ett tjänsteperspektiv

 • Att tillämpa IT Service Management

TJÄNSTELIVSCYKELN

 • Mål och värde för verksamheten i varje del av livscykeln. De fem böckerna täcker målsättning och verksamhetsnytta under hela livscykeln.

 • Service Strategy

 • Service Design

 • Service Transition

 • Service Operation

 • Continual Service Improvement

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER OCH MODELLER FÖR ITSM

 • Verksamhetsnytta/värde

 • Tjänstetillgångar

 • Olika typer av tjänsteleverantörer

 • De viktiga aspekterna inom Service Design

 • Kontinuerlig tjänsteförbättring

PROCESSER OCH FUNKTIONER

Genomgång av mål, verksamhetsnytta, begrepp, roller och gränssnitt för följande processer:

 • Service Level Management
 • Change Management

 • Incident Management

 • Problem Management

Genomgång av mål och begrepp för följande processer:

 • Service Portfolio Management

 • Financial Management för IT Services
 • Business Relationship Management

 • Design Coordination

 • Service Catalogue Management

 • Availability Management

 • Capacity Management

 • Supplier Management

 • Information Security Management

 • IT Service Continuity Management

 • Transition Planning and Support

 • Service Asset and Configuration Management

 • Release and Deployment Management

 • Knowledge Management
 • Event Management

 • Request Fulfilment
 • Access Management

 • The 7 step improvement process

Förklaring av de organisatoriska funktionerna:

 • Service Desk

 • Application Management

 • Operations Management

 • Technical Management

 • Organisationsstrukturer och nyckelroller

 • Användningen av RACI matrisen

 • Teknologi och Arkitektur

 • Gemensamma krav på en integrerad ITSM teknologi

Kursdokumentation är på engelska