Öppna kurser

ITIL Practitioner – En praktisk ITIL-utbildning

Många som har gått en grundläggande ITIL Foundation kurs, undrar vad nästa steg är? Finns det inte någon mer praktiskt inriktning än de teoretiska livscykelkurserna?

ITIL Practitioner kursen erbjuder därför en mer praktisk vägledning om hur införandet och anpassningen av ITIL ramverket kan gå till i syfte att stödja företagets affärsmål.

ITIL Practitioner är ett naturligt steg efter ITIL Foundation kursen för de som redan har lärt sig grunderna om IT Service Management (ITSM) och affärsvärden med väl utformade tjänster och leveransförmåga. ITIL Foundation fokuserar på ”vad” och ”varför”, medan ITIL Practitioner snarare pekar på ”hur” det går till att införa och anpassa ITIL ramverket till olika vardagssituationer och ansvarområden genom att ge individerna bättre självförtroende i sin förmåga att strukturera och bidra i olika ITSM initiativ.

Översikt:

Denna ITIL Foundation kurs är basen för all ITIL utbildning. Kursen behandlar hela tjänstelivscykeln från strategi, design, transition (överlämning) till drift och kontinuerlig förbättring (CSI). Stor vikt läggs på olika arbetsprocesser för optimal hantering av tjänster under de olika livcykelstegen. Kursen behandlar även vissa grundläggande organisatoriska enheter (funktioner) som Service Desk, Technical Management, IT Operations Management och Application Management. Kursen behandlar även roller, ansvar, automatisering, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Kursledaren är ITIL-ackrediterad och arbetar även som konsult för att kunna dela med sig av sin praktiska erfarenhet.

Utbildningsmål

Efter genomförd kurs förväntas deltagarna ha kännedom om och kunna:

 • Viktiga ”IT Service Management”-koncept som driver kontinuerlig tjänsteförbättring (CSI)
 • Grundläggande IT Service Management principer i verkliga sammanhang
 • ”The CSI approach” för att hantera förbättringar i givna organisatoriska sammanhang
 • Utnyttja olika mätetal och mätvärden för kontinuerlig tjänsteförbättring (CSI)
 • Kommunicera effektivt, för att möjliggöra kontinuerlig tjänsteförbättring (CSI)
 • Tillämpa organisatorisk förändringshantering, för att stödja kontinuerlig tjänsteförbättring (CSI)

ITIL Practitioner berör tre nyckelområden som är nödvändiga för framgång vid alla typer av förbättringsinitiativ:

 • Organisatorisk förändringshantering (Organizational Change Management)
 • Kommunikation 
 • Mättekniker och mätvärden

ITIL Practitioner, bygger på nio (9) vägledande principer:

 • Fokusera på värde (Focus on Value)
 • Utforma baserat på erfarenhet (Design for experience)
 • Börja där ni står (Start where you are)
 • Arbeta övergripande ”Work holistically”
 • Stegvisa framsteg ”Progress iteratively”
 • Observera direkt ”Observe directly”
 • Var transparent ”Be transparent”
 • Samarbeta ”Collaborate”
 • Håll det enkelt ”Keep it simple”

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är inblandad i inköp och leverans av IT-tjänster och som behöver en förståelse för “best practice” inom IT Service Management (IT-tjänstehantering).

Förkunskaper

Ett grundläggande krav är godkänt ITIL Foundation, version 3 certifikat. ITIL Practitioner är inte ett krav för ITIL Intermediate nivå certifieringen

Certifiering:

Kursen kan avslutas med en certifiering (extra avgift om 2 500 SEK exkl. moms tillkommer). Detta certifikat krävs för vidare utbildning inom ITIL spåret på Lifecycle och Capability-nivå.

Kursinnehåll: 

 • Be able to use IT Service Management concepts that are important drivers of continual service improvement
 • Be able to apply the ITSM guiding principles in a real-world context
 • Be able to apply the CSI approach to manage improvements in a given organizational context
 • Be able to use metrics and measurement to enable continual service improvement 
 • Be able to communicate effectively to enable continual service improvement 
 • Be able to apply organizational change management to support continual service improvement