Öppna kurser

ITIL® Practitioner

Många som har gått en grundläggande ITIL® Foundation kurs, undrar vad nästa steg är? Finns det inte någon mer praktiskt inriktning än de teoretiska livscykelkurserna?

ITIL® Practitioner kursen erbjuder därför en mer praktisk vägledning om hur införandet och anpassningen av ITIL® ramverket kan gå till i syfte att stödja företagets affärsmål.

ITIL® Foundation fokuserar på ”vad” och ”varför”, medan ITIL® Practitioner snarare pekar på ”hur” det går till att införa och anpassa ITIL® ramverket till olika vardagssituationer och ansvarområden. 

Kursen behandlar även roller, ansvar, automatisering, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Kursledaren är ITIL®-ackrediterad och arbetar även som konsult för att kunna dela med sig av sin praktiska erfarenhet.

Certifieringsvoucher ingår. Denna certifiering krävs för vidare utbildning inom ITIL® spåret på Lifecycle och Capability-nivå.

The ITIL® Practitioner courses on this page are offered by The Service Corporation, accredited by PeopleCert.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som är inblandad i inköp och leverans av IT-tjänster och som behöver en förståelse för “best practice” inom IT Service Management (IT-tjänstehantering).ITIL® Practitioner är ett naturligt steg efter ITIL® Foundation kursen för de som redan har lärt sig grunderna om IT Service Management (ITSM) och affärsvärden med väl utformade tjänster och leveransförmåga.

Förkunskaper
Ett grundläggande krav är godkänt ITIL® Foundation, version 3 certifikat. ITIL® Practitioner är inte ett krav för ITIL® Intermediate nivå certifieringen

Kursinnehåll
ITIL® Practitioner berör tre nyckelområden som är nödvändiga för framgång vid alla typer av förbättringsinitiativ:

 • Organisatorisk förändringshantering (Organizational Change Management)
 • Kommunikation 
 • Mättekniker och mätvärden

ITIL® Practitioner, bygger på nio (9) vägledande principer:

 • Fokusera på värde (Focus on Value)
 • Utforma baserat på erfarenhet (Design for experience)
 • Börja där ni står (Start where you are)
 • Arbeta övergripande ”Work holistically”
 • Stegvisa framsteg ”Progress iteratively”
 • Observera direkt ”Observe directly”
 • Var transparent ”Be transparent”
 • Samarbeta ”Collaborate”
 • Håll det enkelt ”Keep it simple”
 • Be able to use IT Service Management concepts that are important drivers of continual service improvement
 • Be able to apply the ITSM guiding principles in a real-world context
 • Be able to apply the CSI approach to manage improvements in a given organizational context
 • Be able to use metrics and measurement to enable continual service improvement 
 • Be able to communicate effectively to enable continual service improvement 
 • Be able to apply organizational change management to support continual service improvement

Kursen levereras i samarbete med: Learning Tree
Delivering Value Beyond OMB's IT Spending Mandate, Learning Tree Launches New Technology Business Management (TBM) Training - Odisha Expo