ITIL® Systemförvaltning med pm3 & ITIL® i samverkan

På den här kursen lär du dig helheten inom systemförvaltning med förvaltningsmodeller, processer, organisation och roller för styrning, ledning och effektiv förvaltning av IT-system.

Utbildningsmål

Vi blandar teori med praktik och har stort fokus på att du snabbt och enkelt ska kunna realisera dina nya kunskaper i din normala arbetsmiljö.

Under kursens workshop tillägnar du dig praktiska kunskaper för att kunna leda systemförvaltningsuppdrag och verka i en komplex organisation, både internt och mot externa kunder.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 20 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen
 • Bygga upp en fungerande organisation med tydliga roller för systemförvaltning
 • Etablering av förvaltningsmodell, förvaltningsplan och stödjande ITIL®-processer
 • Planera, styra, leda och följa upp definerade förvaltningsobjekt
 • Underhålla och utveckla förvaltningsprodukter med hög kvalitet och tillgänglighet
 • Minimera osäkerhet och risk med valda metoder och processer
 • Använda nyttovärdering för att möta verksamhetsbehoven
 • Fokusera på kontinuerlig förbättring genom inbäddad inlärning på arbetsplatsen
 • Använda konceptet ”Enkla Förvaltningen” ,ett pragmatiskt synsätt på snabb och effektiv etablering

Innehåll

Introduktion till systemförvaltning

 • Begreppsvärld inom systemförvaltning
 • Struktur och helhetsperspektivet. Hur hänger allt ihop?
 • Helhetsåtagande ”End to End”. Behövs detta och hur?
 • Modeller och metoder, livscykler och processer
 • Jämförelser moderna metoder med traditionella metoder
 • Systemförvaltning som nyttovärdedriven leverans
 • Continuous Delivery - kontinuerliga och automatiserade förbättringar

Vad är förvaltning?

 • Generellt och systemförvaltningsspecifikt
 • Mål, målsättning, aktiviteter och kostnader
 • Övertagande från utvecklingsprojekt till förvaltning inkl checklista

Förvaltningsmodeller, stödjande processer och ramverk

 • pm3 -modellen samt en inblick i ITm5 och COBIT
 • ITIL® v4- processerna inom Service Support och Service Delivery
 • ITIL® v4 - livscykelperspektivet och de nya processerna
 • Lifecycle Management (AM & SAM)
 • ITsmf - stöd och intresseorganisation
 • Trender
 • Fokusera på affärsvärde

Organisation & Roller

 • Organisationens struktur
 • Styrning vs ledning
 • Förvaltningsroller inom verksamhet & IT
 • Säkring av ”End to End” åtagande med drift, teknik och support
 • Organisatoriska mål och processmål
 • Verktyg och hjälpmedel. Förstudie, RACI-modell, intressentmatris och planeringsansvar
 • Agila arbetssätt, KANBAN

Förvaltningsplanering

 • Varför planera? Hur planera?
 • Planeringsunderlag och planeringsstruktur
 • Förvaltningsplan och operativ plan, vad ingår?
 • Årsplanering, strategisk planering, ändring och releaseplanering
 • Möten. Vilka är viktiga? Exempel på agendor och periodicitet

Ändringshantering

 • Vad betyder det att ha kontroll på ändringar?
 • Mål, effektivitetsmål
 • Change control och RFC, nyttobaserad prioritering
 • Verktygsstöd
 • Styr och kontrollfunktioner CCB/CAB/ECAB

Releasehantering

 • Vad ingår?
 • Mål, produktivitetsmål
 • Framgångsfaktorer för Releasehantering
 • Release Automation
 • Agila metoder

Konfigurationshantering

 • Konfigurationsidentifiering-kontroll, verifiering/validering och Revision
 • Konfigurationsobjekt (CI’s) och CMDB
 • Syfte och nytta
 • Verktygsstöd

Testhantering

 • Testfilosofi, "The safe assumption, untested code doesn't work."
 • Verktygsstöd
 • Test Automation

Informationssäkerhet & IT-Revision

 • Riskbedömning, Riskanalys (BIA), Riskhantering
 • Kontinuitetsplanering, katastrofplanering och tester, D/R-lösningar
 • MSB, Ledningssystem, ISO/IEC27000
 • IT-revision. Varför revision och hur kan förvaltningen hjälpa till?

Förvaltningsavtal och uppföljning

 • Mellan vilka parter? Vad ska jag tänka på?
 • Vad skall följas upp och hur? Val av KPI:er
 • Om vi inte vet var vi är, har vi svårt att se vart vi ska …

”Enkla Förvaltningen”

 • Inblick i konceptet ”Enkla Förvaltningen”
 • Tips och råd hur man etablerar enkel och fungerande förvaltning.
 • Förvaltningsetablering
 • Prioritering – ”behandla inte alla lika”
 • Förvaltningsprocessen och förvaltningens ramverk
 • Sätt rätt nivå med mognadsmodeller och jobba rätt med matriser
 • Sund relation mellan verksamhet och IT samt mot externa partners