Öppna kurser

ITIL® 4 Foundation (Live Webinar)

Denna ITIL® 4 Foundation-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där lärarledda webinarier online varvas med självstudier. Kursen är uppbyggd runt tre utbildningsblock och pågår under fyra veckor. Efter kursen ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en ITIL®4 Foundation-certifiering.

Kursen går igenom ITIL® 4 Foundation-materialet i enlighet med den av AXELOS fastställda kursplanen (ITIL® 4 Foundation Syllabus). Kursen levereras i ett blandat format där varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt lärarlett webinarium. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons digitala utbildningsplattform med åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kuren ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Efter kursen ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en ITIL® 4 Foundation-certifiering. Det ingår även en certifieringsvoucher och testet görs online.

Målgrupp
Chefer och anställda som i sitt arbete hanterar strategi, design, implementation samt daglig drift av IT-tjänster och har behov av förståelse för Service Management "best practice".

Kursinnehåll
Programmet genomförs under en fyraveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsätta för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar totalt fyra timmar.
Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med ITIL® i både teori och praktik. Kursmaterialet är både på svenska och engelska.
Nedan, inom parantes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en ITIL® 4 Foundation certifiering
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (15 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • ITIL® 4 Foundation: Introduction (23 min)
 • ITIL® 4 Foundation: Key Concepts of Service Management (40 min)
 • ITIL® 4 Foundation: Key Concepts (31 min)

 

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (15 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • ITIL® 4 Foundation: The Service Value System (24 min)
 • ITIL® 4 Foundation: The Service Value Chain (26 min)
 • ITIL® 4 Foundation: The Guiding Principles (44 min)
 • ITIL® 4 Foundation: General Management Practices (36 minuter)

 

Webinarium 3 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
  Interaktiv frågestund (15 minuter)

Självstudieavsnitt 3

 • ITIL® 4 Foundation: Service Management Practices part 1 (45 minuter)
 • ITIL® 4 Foundation: Service Management Practices part 2 (56 minuter)
 • ITIL® 4 Foundation: Mock Exam (Testprov) (75 minuter)

 

Webinarium 4 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Genomgång av svar och motiveringar på testprovet och tips inför certifieringen
 • Interaktiv frågestund (15 minuter)

Kursplan
1. ITIL® 4 Foundation: Introduction

• What is ITIL®?
• The ITIL® Certification Scheme
• The ITIL® Foundation Exam
• The ITIL® 4 Path
• IT Service Management in the Moderns World

2. ITIL® 4 Foundation: Key Concepts of Service Management

• Understanding the value Concept
• Service Consumer Roles
• Other Stakeholders in Value
• Services and Products
• Key Concepts of Service Relationships
• The Service Relationship Model
• Key Concepts of Creating Value with Services
• Understanding Utillity and Warranty

3. ITIL® 4 Foundation: Key Concepts The Four Dimensions

• Organizations and people
• Information and Technology
• Partners and Suppliers
• Value Streams and processes
• External Factors Influencing the Dimensions

4. ITIL® 4 Foundation: The Guiding Principles

• Introducing the Guiding Principles
• Focus on Value
• Start Where You ARE
• Progress Iteratively with Feedback
• Collaborate and Promote Visibility
• Think and Work Holistically
• Keep it Simple and Practical
• Optimize and Automate

5. ITIL® 4 Foundation: The Service Value System

• Describing the Service Value System
• Inputs of the Service Value System
• Outcomes of the Service Value System
• Components of the Service Value System
• The Challenges of Silos

6. ITIL® 4 Foundation: The Service Value Chain

• The Service Value Chain Defined
• The Service Value Activity: Plan
• The Service Value Activity: Improve
• The Service Value Activity: Engage
• The Service Value Activity: Design & Transition
• The Service Value Activity: Obtain/Build
• The Service Value Activity: Deliver & Support
• Value Streams and the Service Value Chaine

7. The ITIL® Foundation: General Management Practices

• Defining Practices
• Overview of the ITIL® General Management Practices
• Continual Improvement Practice
• Information Security Management Practice
• Relationship Management Practices
• Supplier Management

8. The ITIL® Foundation: Service Management Practices (Part 1)

• Availability Management
• Capacity and Performance Management
• Change Control
• Incident Management
• IT Asset Management
• Monitoring and Event Management
• Problem Management

9. The ITIL® Foundation: Service Management Practices (Part 2)

• Release Management
• Service Configuration Management
• Service Desk
• Service Level Management
• Service Request Management
• Deployment Management
• The Continual Improvement Model

 

The ITIL® courses on this page are offered by The Service Corporation, in conjunction with ITPreneurs which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.