Öppna kurser

Webinarie - Vad är ITIL® 4?

I detta webinar träffar ni vår ITIL®-expert Peter Forsbeck som under 30 minuter översiktligt och effektivt redogör för skillnader i ITIL® 4 jämfört med ITIL® v3 och berättar om de viktigaste förändringarna samt redogör för vem ITIL® 4 egentligen ger mest nytta. Ni har möjlighet att ställa frågor till Peter, och vi kommer göra extra utrymme för detta efter webinaret om intresse finns.

Vad skiljer ITIL® 4 från ITIL® version 3?
ITIL® version 3 är den version av ITIL® som de flesta företag idag använder och då med de klassiska processerna Incident Management, Problem Management och Change Managent som grund. Fokus för IT-organisationen ligger i huvudsak fortfarande på att hålla koll på förändringar för att inte äventyra driftstabiliteten av befintliga system och tjänster. I en allt mer komplex värld där snabbhet och kontinuerlig förbättring är en nödvändighet, ändras behovet av en IT organisationen från en ren driftleverantör till en möjliggörare av förbättring. IT har helt enkelt gått från att ses som en organisatorisk stödenhet till att ses som en förutsättning för den digitala transformationen. Det innebär att affärs- och IT-strategin kopplas samman och fokus flyttas till att skapa verkligt värde tillsammans med kunderna.

 

ITIL®4 bygger därför vidare på ITIL® v3 och ger affärsverksamheten ett gemensamt språk för att tillsammans med IT kombinera behovet av kontinuerlig förändring utan att äventyra stabilliten. ITIL®4 har anpassats till att stödja värdeströmmar ”affärsprocesser” och agila arbetssätt. Eftersom det gamla livscykel- och processtänket tyvärr kunde skapa organisatoriska stuprör istället för att riva dessa. ITIL®4 fokuserar på samarbete mellan olika grupperingar för hanteringen av tjänster. Detta då det för att leverera en välfungerande och uppskattad tjänst behövs en kombination av infrastruktur, applikationer och mänsklig support.

 

Möjligheten till certifiering i ITIL® v3 kommer att försvinna och fullt ut ersättas med ITIL® 4. Den grundläggande ITIL®4  Foundation kursen har varit på marknaden i ett år och även de olika på byggandskurserna har nu börjat levereras. På webbinariet kommer vi översiktligt att presentera de olika påbyggnadskurserna, vad de omfattar samt hur de passar in i en modern agil tjänstebaserad värld.

Språk: svenska