Öppna kurser

Business Analytics med Big Data

För företag och organisationer

Kursen riktar sig till de som jobbar med någon form av analys och uppföljning eller rapportering, och vill lära sig mer om hur de påverkas av ökade mängder och typer av data de dagligen kommer att möta – både teoretiskt och praktiskt. Den nya teknologin och de nya verktyg som nu finns tillgängliga möjliggör för vanliga användare att utan expertkunskap upptäcka nya relationer gömda i data, vilket tidigare inte var möjligt. Detta leder till en djupare förståelse för verksamheten och mer välgrundade beslut baserade på blixtsnabba analyser på oaggregerad data så väl som textanalys och data från sociala medier.

Under kursen kommer deltagarna att få en introduktion till arkitekturen bakom Big Data (distribuerad miljö, Hadoop, In-memory) samt en översikt av de olika verktyg som finns på marknaden. Rent praktiskt kommer deltagarna att genomföra analys, visualisering och rapportering i SAS Visual Analytics.

Vilka kan delta?

Alla som jobbar med analys, uppföljning och/eller rapportering (ex. analytiker,
controllers, chefer)

Förkunskapskrav

Datorvana

Inlärningsmål

Efter kursen ska deltagare känna sig bekväma med begreppet Big Data och arkitekturen bakom. Vidare har deltagarna fått en översiktlig bild av olika verktyg på marknaden och kan genomföra analys, visualisering och rapportering med hjälp av SAS Visual Analytics.

Innehåll

Dag 1

 • Introduktion till kursen och förväntningar
 • Grundläggande begrepp
 • Varför Big Data Analytics?
 • Genomgång av olika verktyg på marknaden (pentaho, qlikview, SAS, Business Objects etc.)
 • Textanalys och ostrukturerad data

Dag 2

 • Återkoppling dag 1
 • Introduktion till SAS Visual Analytics
 • Utforskning av data
 • Prediktiv analys

Dag 3

 • Interaktiv rapportering
 • Fallstudie
 • Diskussion & sammanfattning