Öppna kurser

Dataskyddsombudet i praktiken

I och med att EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder ikraft den 25 maj 2018 blir det obligatoriskt för myndigheter och många företag och organisationer att utse ett dataskyddsombud. Rollen som dataskyddsombud är helt ny och ställer höga krav på den som utses – och på den organisation som dataskyddsombudet ska verka i.

Utbildningen syftar till att ge dig som ska bli dataskyddsombud en förståelse för vad rollen innebär och vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du kommer också att få handfast juridisk och praktisk vägledning i arbetet.

Kursen leds av en dataskyddsjurist med många års erfarenhet på området.

Kursmål
Du ska känna dig trygg i rollen som dataskyddsombud och veta vad den innebär för dig. Du ska också kunna börja skapa de strukturer, arbetssätt och verktyg du behöver i ditt arbete.

Målgrupp
Dataskyddsombud vid myndigheter, företag och organisationer.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om EU:s nya dataskyddsförordning (EU 2016/679, GDPR).

Kursinnehåll
Kursen innehåller flera praktiska övningar, både enskilt och i grupp. Det kommer även att krävas förberedelser från deltagarnas sida inför dag 2.

Dag 1 – Om rollen som dataskyddsombud

 • Dataskyddsombudets olika roller och ansvar
 • Uppdragets gränser – hos personuppgiftsansvarig och -biträde
 • Att förstå och granska personuppgiftsbiträdesavtal
 • Stöd vid konsekvensbedömningar (DPIA) och förhandssamråd
 • Stöd inför och vid incidenter
 • Kontakter med tillsynsmyndigheter och personer som vänder sig till dataskyddsombudet
 • Dataskyddsombudets verktygslåda

Dag 2 – Om arbetet i praktiken

 • Dataskydd och informationssäkerhet
 • Intern tillsyn i praktiken
 • Ett riskbaserat tillvägagångssätt
 • Tips på hur man hanterar de särskilda utmaningar som tjänsten för med sig