Öppna kurser

Digital utbildning i GDPR – Den nya dataskyddsförordningen i praktiken för småföretagare

Hur förbereder ni er verksamhet? Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning, The EU General Data Protection Regulation (GDPR) gälla som lag i Sverige. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och utgör den största förändringen inom området sedan PuL infördes. Förordningen kommer att medföra förändrade och utökade krav, på såväl företags som myndigheters, befintliga system och rutiner.

Om man inte följer den nya lagen riskerar företaget böter på upp till 4 % av sin omsättning.  Det är därför hög tid att påbörja anpassningsarbetet av verksamheten till de nya reglerna. Under utbildningen går vi igenom det nya regelverket och hur ni bäst förbereder er praktiskt. Vi diskuterar förändringarna ur såväl ett juridiskt som tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild av det nya regelverket samt vilka anpassningar och förändringar som behöver genomföras.

Beräknad total tidsåtgång för hela kursen inkl. självstudier är ca. 6 timmar, vilket motsvarar en heldagsutbildning. I denna tidsåtgång är det inräknat 2 st livewebinarier à 75 min, förberedelse i form av att se filmen och självstudier av förordningen. Förordningen levereras i bokform innan kursstart. Tillkommer gör tiden med arbetet att omvandla checklistor och anpassa handlingsplanen till den egna verksamheten som kan variera beroende på verksamhet.

Målgrupp 
Personuppgiftsfrågorna berör flera funktioner och ansvarsområden inom en organisation. Denna digitala utbildning är anpassad för småföretagare med ett fokus på de utmaningar och förändringar som är vanligast förekommande för målgruppen.

Kursinnehåll
Under dessa schemalagda LIVE-webinarier går vi igenom grundläggande regler om personuppgiftshantering:

  • Introduktion till dataskyddsförordningen
  • Vad som skiljer den nya förordningen från PuL
  • Tekniska och juridiska verktyg för anpassning till förordningen
  • Samtycke och andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
  • Förutsättningarna för ett giltigt samtycke
  • Betydelsen av en korrekt registerförteckning
  • Integritetspolicy och annan information till registrerade
  • Lagrings- och gallringspolicy
  • Personuppgiftsbiträdesavtalet

Kursen genomförs med två stycken LIVE-webinarier på nätet med chattfunktion och möjlighet till interaktion att ställa frågor. Dessa kompletteras med en förinspelad film som du får som en förberedande uppgift att titta på, kursmaterial och digitala checklistor för implementation av GDPR. En specialanpassad studieform för dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna.

Kontaktperson
Lexicon Affärsutbildningar
Magnus Campelo
070 856 61 42
Visa e-postadress.