Öppna kurser

GDPR - Den nya dataskyddsförordningen i praktiken

Så förbereder ni er verksamhet. Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning, The EU General Data Protection Regulation (GDPR) gälla som lag i Sverige. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och utgör den största förändringen inom området sedan PuL infördes.

Förordningen kommer att medföra förändrade och utökade krav på företag och myndigheters befintliga system och rutiner. Det är därför hög tid att redan nu påbörja anpassningsarbetet av verksamheten till de nya reglerna.

Under utbildningen går vi igenom det nya regelverket och hur ni bäst förbereder er praktiskt. Vi diskuterar förändringarna ur såväl ett juridiskt som tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild av det nya regelverket samt vilka anpassningar och förändringar som behöver genomföras. Med dagens tekniska utveckling är teknik, organisation och juridik tätt integrerat.

Utbildningen leds av två specialister inom sina respektive områden:

  • Dataskyddsexpert specialiserad inom personuppgiftshantering
  • Expert på IT-drift med fokus på den nya dataskyddsförordningen

Båda har inom sina respektive kompetensområden under en längre tid arbetat med den nya dataskyddsförordningen och hur den praktiskt påverkar organisationer juridiskt och tekniskt.

Kursmål
Kursen ger dig en god kunskap om hur den nya lagstiftningen påverkar er organisation. Under kursen får du verktygen att på ett effektivt sätt påbörja resan mot att uppfylla de krav dataskyddsförordningen ställer på de rutiner och system ni använder. Du kommer att förstå kopplingen mellan lagtexten och de IT-system ni använder samt hur ni ska arbeta för att uppfylla de krav lagen ställer. Baserat på praktiska exempel diskuterar vi igenom olika scenarier och dess konsekvenser.

Målgrupp
Personuppgiftsfrågorna berör flera funktioner och ansvarsområden inom organisationen, t ex juristavdelning, HR, IT, ekonomi och marknad. Den här kursen vänder sig till dig i någon form av ledningsbefattning, exempelvis styrelseledamot, VD, personalchef, marknadschef, ekonomichef, bolagsjurist, projektledare eller IT-chef.

Kursinnehåll

  • Grundläggande regler om personuppgiftshantering
  • Introduktion till dataskyddsförordningen
  • Vad skiljer den nya förordningen från PuL?
  • Tekniska och juridiska verktyg för anpassning till förordningen
  • Gruppövningar