Öppna kurser

Informationssäkerhet – NIS, SÄKSKL

De nya informationssäkerhetskraven – vad innebär de för vår verksamhet?

Ingen har väl undgått införandet av den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. Men GDPR kommer inte ensam; nya lagar om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och om säkerhetsskydd ställer också nya och högre krav på informationssäkerhetsåtgärder för både myndigheter och företag.

Lagarna har tydliga beröringspunkter och riskerar i många fall att träffa samma verksamheter. För att undvika lagöverträdelser, sanktionsavgifter och annan skada är det nu hög tid att tänka på hur de nya kraven kommer att påverka den egna verksamheten och vad de betyder i praktiken.

Utbildningsmål

Kursen ger en grundläggande förståelse för den nya lagstiftningen på informationssäkerhetsområdet, inklusive de viktigaste förändringarna jämfört med dagens lagstiftning. Du får också en god förståelse av hur de regelverken förhåller sig till varandra och vad du bör tänka på om du verkar i en organisation som riskerar att träffas av dem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet t.ex. säkerhetsskyddschef, säkerhetsskyddssamordnare, informationssäkerhetschef, informationssäkerhetsspecialist, informationssäkerhetssamordnare samt till dig som arbetar som jurist i en organisation som riskerar att träffas av de nya regelverken.

Innehåll

Under kursen går vi igenom följande:

Del 1 – De nya reglerna och vilka som omfattas [1/1-dag]

  • Vad innebär de nya lagarna om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och säkerhetsskydd när det gäller informationssäkerhet?
  • På vilket sätt skiljer de sig från nuvarande regelverk?
  • Vilka typer av organisationer träffas av dessa regelverk?
  • Hur ska man förstå de centrala begreppen?
  • Hur hänger det här ihop med GDPR och den nya lagen om företagshemligheter?

Del 2 – Vad bör man tänka på om man omfattas de nya reglerna [1/2-dag]

  • Vilka typer av åtgärder kan krävas för att uppfylla kraven?
  • Hur genomförs en korrekt utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet?
  • Vad mer ska den som omfattas av de nya reglerna tänka på?

Utbildningsledare

Kursen leds av en senior jurist med praktisk erfarenhet av säkerhetsskydd och dataskydd.