Öppna kurser

Docker Grund

Build, ship and Run Any App, Anywhere är Docker:s slogan. Ingen teknik som har blivit så hype på senare tid, som just Docker och deras containers. Under kurser får du lära dig mer, hur just du, kan dra nytta av den nya tekniken.

Utbildningsmål

Efter kursen, kan du sätta upp och arbeta med Docker.

Målgrupp

De som idag arbetar med DevOp eller är utvecklare/teknik som idag arbetar med Docker eller kommer i när framtid, arbeta med tekniken.

Förkunskaper

Generella nätverkskunskaper.

Nästa steg

Våra övriga kurser inom OpenSource.

Kursinnehåll

Modul 1: Om Docker, installation av server och klient.

Modul 2: Kommando.

Modul 3: Dockerfile.

Modul 4: Optimering av Dockerfile.

Modul 5: Nätverk.

Modul 6: Flera containers.

Modul 7: Orkestrering.

Modul 8: Docker i molntjänst (aws och Microsoft Azure).

Appendix A: Docker i Windows miljö.