Öppna kurser

Introduktion till Linux

Effektivisera er infrastruktur genom att använda de standardiserade och finjusterade processerna i Linux operativsystem. Under den här kursen får du de grundläggande färdigheter och kunskaper som krävs för att administrera och supportera Linux OS. Du får även lära dig att hantera behörigheter, behandla data och att utföra administrativa uppgifter i Linux.

 • Denna kurs använder Red Hat Enterprise Linux
 • Begrepp som lärs ut är tillämpliga på alla Linux-distributioner

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Administrera och supporta Linux i er IT-miljö
 • Hantera och automatisera GNU-verktyg
 • Skapa, redigera och söka filer och kataloger
 • Ansluta till nätverkstjänster
 • Köra shell script för automatisering

Förkunskaper

 • Grundläggande datorvana och erfaranhet av att hantera system

 

Kursinnehåll
Introduktion till Linux

 • Arvet från UNIX
 • Därför uppkom Linux
 • Linux-kärnan och GNU-verktygen

 

Få åtkomst till systemet

GNOME-skrivbordet

 • Applicera systeminställningar
 • Anpassa favoriter
 • Anpassa terminalfönstret

Börja på kommandoraden

 • Byta till konsolinloggning
 • Utföra en SSH-inloggning
 • Strukturera kommandon

 

Hantera filer och kataloger

Döpa filer och kataloger

 • Skillnaden mellan absolut och relativ sökväg
 • Förstå filsystemets hierarki
 • Hantera filer med cp och mv

Organisera filer i kataloger

 • Skapa och navigera kataloger
 • Lista attribut med ls

Arbeta med Linux-filer

 • Effektivare kommandorad med Bash wildcards
 • Skrolla igenom filer med GNU less
 • Jämföra filer med diff

 

Kontrollera åtkomst till Linux-resurser

Definiera behörighet till filer

 • Identifiera flera användare och grupper
 • Justera behörigheter: chmod

Samarbete via gruppmedlemskap

 • Gå med i sekundära grupper
 • Ärva och ändra ägarskap i grupper

Anta flera roller

 • Byta identitet
 • Ändra lösenord
 • Öka behörighet med su, sudo och setuid

Söka i systemet

 • Lokalisera filer med find
 • Hitta namn på sökvägar med locate

Styra flöden

 • Matcha rader med GNU grep
 • Välja rader och fält med head, tail, gawk och cut
 • Omledning och pipelines

Redigera filer och flöden

 • Automatisera flödesredigeringar med sed
 • Skapa och modifiera filer: vim, gedit

 

Använda funktioner i Bash

Anpassa Bash-beteende

 • Ställa in alternativ: noclobber, ignoreeof
 • Tilldela inbyggda variabler

Kontexten kring initiering

 • Exportera variabler till miljön
 • Utöka skript för inloggning och uppstart

Förbättra interaktiviteten

 • Hämta och återanvända tidigare kommandon
 • Utnyttja genvägar för komplettering av filnamn

 

Automatisera uppgifter med skalskript

Anropa skalskript

 • Ta bash-indata från fil
 • Köra skript med hjälp av source

Testa och kontrollera körning

 • Kontrollera slutstatus med if
 • Verifiera filattribut med villkorssatser

 

Köra jobb och processer

Övervaka processer med ps och top

 • Sätta igång flera jobb
 • Signalera med kill

Arkivera och återställa data

 • Komprimera med bzip och gzip
 • Skapa tar-arkiv

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree

Learning-Tree-Logo_horizontal.png