Öppna kurser

Mailserver i Linux

Under två dagar, kommer du att få lära dig hur du installerar och sätter upp mailserverlösning i Linux. Under kursen får du lära dig hur du installerar och konfigurerar mailserver, vi tittar även på hur du konfigurerar lösning för att hantera spam och virus.

Kursen ger dig också kunskaper om uppsättning av webmail, hantera flera användare och domäner, samt tittar på konfiguration av mobil åtkomst, antingen genom webmail eller mobil telefon eller platta.

Utbildningsmål

Efter kursen, har du fungerade lösning för mejlhantering, för ditt företag eller organisation. Helt baserad på OpenSource-produkter.

Målgrupp

Nätverksadministratörer som önskar fullvärdig mailfunktion.

Förkunskaper

Generella nätverkskunskaper, erfarenhet av Ubuntu.

Nästa steg

Våra övriga kurser inom OpenSource.

Kursinnehåll

Modul 1: Introduktion till mailfunktionen. Ingående komponenter för SMTP, IMAP/POP3, blacklists, antispam och antivirus funktioner, SPF och DKMI.

Modul 2: Installation av Ubuntuserver, installation av LAMP, installation av memcached.

Modul 3: Installation och konfiguration av ingående komponenter för mailserver.

Modul 4: Konfiguration av Postfix.

Modul 5: Konfiguration av Dovecot.

Modul 6: Konfiguration av lösningar för Antispam och Antivirus.

Modul 7: Installation av webbmail.

Modul 8: Konfiguration av SPF och DKMI.