Öppna kurser

Linux - optimering och felsökning

Upprätthåll en tillförlitlig Linux-serverinfrastruktur med hög tillgänglighet och minska kostsam nedtid. Under denna utbildning i optimering och felsökning av Linux får du färdigheter i att diagnostisera och åtgärda både vanligt förekommande och komplexa problem vid konfiguration och administration av en Linux-server. Du lär dig att tillämpa dessa färdigheter i datacenter och i molnet.

Du kommer lära dig att:

 • Felsöka Linux med effektiva verktyg och tekniker
 • Rädda ett system som inte går att boota
 • Återställa och justera filsystem i datorer och nätverk 
 • Identifiera och åtgärda nätverksfel och flaskhalsar

Viktig information om kursen

Förkunskapskrav:

 • Kunskap om Linux i nivå med det som lärs ut på:
  • Kurs 144 Linux: administration och support

Programvara:

 • På den här kursen används Red Hat Enterprise Linux
 • Det som lärs ut kan användas på samtliga Linux-distributioner

 

Kursbeskrivning

Introduktion till felsökning

 • Utforska olika fel
 • Gå igenom metoder för felsökning
 • Dokumentera lösningar och konfigurationer

 Boota systemet

Starta boot-sekvensen

 • Åtgärda fel i kärn-loaden
 • Skilja BIOS-krav från UEFI-krav

Återskapa en fungerande uppstartsmiljö

 • Återskapa RAM med korrekta drivrutiner
 • Återställa root-filsystemet

Optimera och återställa filsystem

Hantera lokal filsystemintegritet

 • Lokalisera diskar och LUNs genom sökväg och ID
 • Köra fsck på filsystem som är live
 • Välja korrekt filsystemtyp

Förbättra filsystemprestanda

 • Upptäcka felaktiga kö-algoritmer
 • Ställa in cache för applikationsloaden

Hitta fel i filsystemet i logiska volymer

 • Implementera snapshots i felsökningsprocessen
 • Återskapa korrupta LVM-filer

Utöka och ändra storlek på filsystem som är live

 • Öka lagringsutrymmet med online resizing
 • Lägga till fysiska och logiska volymer effektivt

 Hantera paket och processer

Återskapa paket för kompatibilitet

 • Tillgodose befintliga och främmande RPM-beroenden
 • Anpassa spec-filen och återuppbygga paketet

Mäta applikationens resursanvändning

 • Identifiera applikationens flaskhalsar i diskar, processorer och minnesanvändning
 • Övervaka systemprestanda
 • iostat
 • rlimit
 • top
 • strace
 • nfsstat
 • vmstat

Tilldela resurser till applikationer

 • Ställa in begränsningar för specifika applikationer
 • Säkerställa optimal systemprestanda

 Felsöka Linux Network Stack

Använda verktyg för felsökning

 • Samla in trafik med grafiska och kommandoradsverktyg
 • Arbeta runt leverantörernas distributionsbegränsningar

Ställa in parametrar för nätverkskärnan

 • Precisera vilka parametrar som påverkar prestandan
 • Maximera flödet i nätverket

Anpassa Ethernet-drivrutiner

 • Anpassa drivrutiner för MTU och protokoll
 • Skräddarsy kärnmoduler för olika typer av trafik

Återställa nätverksanslutning via brandväggen

 • Isolera applikationsfel med brandväggsloggning
 • Utöka regler med iptables

Hitta fel i Network File System (NFS)

 • Samla in statistik för att avslöja brister hos NFS
 • Modifiera buffertinställningar

 Granskning och loggning med SELinux & Rsyslog

Ställa in SELinux för att aktivera applikationer

 • Återställa säkerhetsåtgärder för att aktivera access
 • Översätta granskningar till förändringar i riktlinjer
 • Skriva och sammanställa riktlinjer för SELinux

Samla in händelseinformation med Rsyslog

 • Sätta upp fjärrloggning av problem och fel
 • Centralisera samling och analys av loggar

Upptäcka otillåtna förändringar med hjälp av Advanced Intrusion Detection Environment (AIDE)

 • Generera säkerhetsdatabasen
 • Visa ändringar i konfigurationer och filer

 Integrera Linux med Active Directory

Autentisera med Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

 • Migrera Pluggable Authentication Modules (PAM) och nsswitch.conf
 • Lösa ID-fel för användare och grupper

Hitta och åtgärda Kerberosfel

 • Kerberisera användarautentisering
 • Fixa buggar i AD-anslutningen