Öppna kurser

Administrera Windows Server 2012 R2, M20411

Uppdatering av system och programvara är nyckeln i de flesta IT-roller.

Vår kurs ger dig de kunskaper som krävs för att kunna lära dig att konfigurera och hantera bland annat NPS infrastruktur, Active Directory, Utskriftshantering och konfigurationsfiler.  Inte bara kommer du lära dig att driftsätta, hantera och underhålla servrar, men du kommer också få insikt i den professionella arbetsmiljön server förvaltning – ta en grundlig titt på delarna i Server 2012 och inbyggda funktioner.

Utbildningsmål

Kursen är förberedande till Windows Server 2012 R2 exam 70-411.

Förkunskaper

Kandidaterna är typiskt systemadministratörer eller strävar efter att bli systemadministratörer. De måste ha minst ett år praktisk erfarenhet att arbeta i en Windows Server 2008 eller Windows Server 2012 miljö. Sökande måste också ha kunskaper motsvarande som redan omfattas av "20410A: Installera och konfigurera Windows Server 2012" kursen som kursen kommer att bygga på denna kunskap.

Innehåll

 • Konfigurera och felsöka domännamnssystemet (DNS)
 • Skapa och underhålla en Active Directory Domain Services infrastruktur
 • Hantera användar- och tjänstkonton
 • Implementera en grupprincipinfrastruktur (GPO)
 • Hantera användarens skrivbord med grupprinciper
 • Installera, konfigurera och felsöka Network Policy Server
 • Implementera Network Access Protection (NAP)
 • Implementera en fjärråtkomst lösning
 • Optimera Filsystemet
 • Konfigurera kryptering och avancerad granskning
 • Distribution och underhåll av Server images med Windows Deployment Services (WDS)
 • Hantera uppdateringar med Windows Updates Server Services (WSUS)
 • Övervaka Windows Server 2012 prestanda och resurser

Nästa steg

 • Advancerade tjänster I Windows Server 2012 R2 – 20412
 • MCSA certifiering i Windows Server 2012 R2