Öppna kurser

DA-100 Analyzing Data with Power BI (Live Webinar)

Denna kurs i Analyzing Data with Power BI ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där fem lärarledda webinarier varvas med självstudier under en total kurstid på fem veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för examination DA-100.

 • 5 schemalagda webinarier
 • Självstudier i digital lärplattform
 • Certifieringsförberedande

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara certifieringen DA-100 Analyzing Data with Power BI. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 30 timmar.

Om Kursen

Kursens syfte är att ge studenterna en god förståelse av dataanalys med Power BI. Kursen lär dig bland annat om Power BI Service, mobilapplikationen och att skapa visualiseringar. Kursen är förberedande för examination DA-100.

Målgrupp

The audience for this course are data professionals and business intelligence professionals who want to learn how to accurately perform data analysis using Power BI. This course is also targeted towards those individuals who develop reports that visualise data from the data platform technologies that exist on both in the cloud and on-premises.

Utbildningsmål

 • Ingest, clean, and transform data
 • Model data for performance and scalability
 • Design and create reports for data analysis
 • Apply and perform advanced report analytics
 • Manage and share report assets
 • Create paginated reports in Power BI

Förkunskaper

Inför kursstart så förväntas deltagarna ha:

 • Du behöver inga förkunskaper men det är bra om du har arbetat lite med rapportering (kan vara Excel eller andra rapportverktyg tidigare). Det underlättar men är inget måste inför denna kurs.

Utbildningsupplägg

Webinarium 1 (90 min)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Orientering i självstudiematerial och labbmiljö
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Module 1: Get started with Microsoft Data Analytics
 • Module 2: Prepare Data in Power BI
 • Module 3: Clean, Transform, and Load Data in Power BI
 • Module 4: Design a Data Model in Power BI

Webinarium 2 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 2

Självstudieavsnitt 2

 • Module 5: Create Measures using DAX in Power BI
 • Module 6: Optimize Model Performance
 • Module 7: Create Reports

Webinarium 3 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 3

Självstudieavsnitt 3:

 • Module 8: Create Dashboards
 • Module 9: Create Paginated Reports in Power BI
 • Module 10: Perform Advanced Analytics

Webinarium 4 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 4

Självstudieavsnitt 4:

 • Module 11: Create and Manage Workspaces
 • Module 12: Manage Datassets in Power BI
 • Module 13: Row-level security

Webinarium 5 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Vi går igenom kursen retrospektivt
 • Tips och tankar inför certifieringen

 

Module 1: Get Started with Microsoft Data Analytics

This module explores the different roles in the data space, outlines the important roles and responsibilities of a Data Analysts, and then explores the landscape of the Power BI portfolio.

Lessons

 • Data Analytics and Microsoft
 • Getting Started with Power BI

Lab : Getting Started

 • Getting Started

After completing this module, you will be able to:

 • Explore the different roles in data
 • Identify the tasks that are performed by a data analyst
 • Describe the Power BI landscape of products and services
 • Use the Power BI service

Module 2: Prepare Data in Power BI

This module explores identifying and retrieving data from various data sources. You will also learn the options for connectivity and data storage, and understand the difference and performance implications of connecting directly to data vs. importing it.

Lessons

 • Get data from various data sources
 • Optimize performance
 • Resolve data errors

Lab : Preparing Data in Power BI Desktop

 • Prepare Data

After completing this module, you will be able to:

 • Identify and retrieve data from different data sources
 • Understand the connection methods and their performance implications
 • Optimize query performance
 • Resolve data import errors

Module 3: Clean, Transform, and Load Data in Power BI

This module teaches you the process of profiling and understanding the condition of the data. They will learn how to identify anomalies, look at the size and shape of their data, and perform the proper data cleaning and transforming steps to prepare the data for loading into the model.

Lessons

 • Data shaping
 • Enhance the data structure
 • Data Profiling

Lab : Transforming and Loading Data

 • Loading Data

After completing this module, students will be able to:

 • Apply data shape transformations
 • Enhance the structure of the data
 • Profile and examine the data

Module 4: Design a Data Model in Power BI

This module teaches the fundamental concepts of designing and developing a data model for proper performance and scalability. This module will also help you understand and tackle many of the common data modeling issues, including relationships, security, and performance.

Lessons

 • Introduction to data modeling
 • Working with tables
 • Dimensions and Hierarchies

Lab : Data Modeling in Power BI Desktop

 • Create Model Relationships
 • Configure Tables
 • Review the model interface
 • Create Quick Measures

Lab : Advanced Data Modeling in Power BI Desktop

 • Configure many-to-many relationships
 • Enforce row-level security

After completing this module, you will be able to:

 • Understand the basics of data modeling
 • Define relationships and their cardinality
 • Implement Dimensions and Hierarchies
 • Create histograms and rankings

Module 5: Create Measures using DAX in Power BI

This module introduces you to the world of DAX and its true power for enhancing a model. You will learn about aggregations and the concepts of Measures, calculated columns and tables, and Time Intelligence functions to solve calculation and data analysis problems.

Lessons

 • Introduction to DAX
 • DAX context
 • Advanced DAX

Lab : Introduction to DAX in Power BI Desktop

 • Create calculated tables
 • Create calculated columns
 • Create measures

Lab : Advanced DAX in Power BI Desktop

 • Use the CALCULATE() function to manipulate filter context
 • use Time Intelligence functions

After completing this module, you will be able to:

 • Understand DAX
 • Use DAX for simple formulas and expressions
 • Create calculated tables and measures
 • Build simple measures
 • Work with Time Intelligence and Key Performance Indicators

Module 6: Optimize Model Performance

In this module you are introduced to steps, processes, concepts, and data modeling best practices necessary to optimize a data model for enterprise-level performance.

Lessons

 • Optimze the model for performance
 • Optimize DirectQuery Models
 • Create and manage Aggregations

After completing this module, you will be able to:

 • Understand the importance of variables
 • Enhance the data model
 • Optimize the storage model
 • Implement aggregations

Module 7: Create Reports

This module introduces you to the fundamental concepts and principles of designing and building a report, including selecting the correct visuals, designing a page layout, and applying basic but critical functionality. The important topic of designing for accessibility is also covered.

Lessons

 • Design a report
 • Enhance the report

Lab : Designing a report in Power BI

 • Create a live connection in Power BI Desktop
 • Design a report
 • Configure visual fields adn format properties

Lab : Enhancing Power BI reports with interaction and formatting

 • Create and configure Sync Slicers
 • Create a drillthrough page
 • Apply conditional formatting
 • Create and use Bookmarks

After completing this module, you will be able to:

 • Design a report page layout
 • Select and add effective visualizations
 • Add basic report functionality
 • Add report navigation and interactions
 • Improve report performance
 • Design for accessibility

Module 8: Create Dashboards

In this module you will learn how to tell a compelling story through the use of dashboards and the different navigation tools available to provide navigation. You will be introduced to features and functionality and how to enhance dashboards for usability and insights.

Lessons

 • Create a Dashboard
 • Real-time Dashboards
 • Enhance a Dashboard

Lab : Designing a report in Power BI Desktop - Part 1

 • Create a Dashboard
 • Pin visuals to a Dashboard
 • Configure a Dashboard tile alert
 • Use Q&A to create a dashboard tile

After completing this module, students will be able to:

 • Create a Dashboard
 • Understand real-time Dashboards
 • Enhance Dashboard usability

Module 9: Create Paginated Reports in Power BI

This module will teach you about paginated reports, including what they are how they fit into Power BI. You will then learn how to build and publish a report.

Lessons

 • Paginated report overview
 • Create Paginated reports

Lab : Creating a Paginated report

 • Use Power BI Report Builder
 • Design a multi-page report layout
 • Define a data source
 • Define a dataset
 • Create a report parameter
 • Export a report to PDF

After completing this module, you will be able to:

 • Explain paginated reports
 • Create a paginated report
 • Create and configure a data source and dataset
 • Work with charts and tables
 • Publish a report

Module 10: Perform Advanced Analytics

This module helps you apply additional features to enhance the report for analytical insights in the data, equipping you with the steps to use the report for actual data analysis. You will also perform advanced analytics using AI visuals on the report for even deeper and meaningful data insights.

Lessons

 • Advanced Analytics
 • Data Insights through AI visuals

Lab : Data Analysis in Power BI Desktop

 • Create animated scatter charts
 • Use teh visual to forecast values
 • Work with Decomposition Tree visual
 • Work with the Key Influencers visual

After completing this module, you will be able to:

 • Explore statistical summary
 • Use the Analyze feature
 • Identify outliers in data
 • Conduct time-series analysis
 • Use the AI visuals
 • Use the Advanced Analytics custom visual

Module 11: Create and Manage Workspaces

This module will introduce you to Workspaces, including how to create and manage them. You will also learn how to share content, including reports and dashboards, and then learn how to distribute an App.

Lessons

 • Creating Workspaces
 • Sharing and Managing Assets

Lab : Publishing and Sharing Power BI Content

 • Map security principals to dataset roles
 • Share a dashboard
 • Publish an App

After completing this module, you will be able to:

 • Create and manage a workspace
 • Understand workspace collaboration
 • Monitor workspace usage and performance
 • Distribute an App

Module 12: Manage Datasets in Power BI

In this module you will learn the concepts of managing Power BI assets, including datasets and workspaces. You will also publish datasets to the Power BI service, then refresh and secure them.

Lessons

 • Parameters
 • Datasets

After completing this module, you will be able to:

 • Create and work with parameters
 • Manage datasets
 • Configure dataset refresh
 • Troubleshoot gateway connectivity

Module 13: Row-level security

This module teaches you the steps for implementing and configuring security in Power BI to secure Power BI assets.

Lessons

 • Security in Power BI

After completing this module, you will be able to:

 • Understand the aspects of Power BI security
 • Configure row-level security roles and group memberships