Öppna kurser

DA-100 Analyzing Data with Power BI (Live Webinar)

Denna kurs i Analyzing Data with Power BI ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där fem lärarledda webinarier varvas med självstudier under en total kurstid på fem veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för examination DA-100.

 • 5 schemalagda webinarier
 • Självstudier i digital lärplattform
 • Certifieringsförberedande

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara certifieringen DA-100 Analyzing Data with Power BI. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 30 timmar.

Kursens syfte är att ge studenterna en god förståelse av dataanalys med Power BI. Kursen lär dig bland annat om Power BI Service, mobilapplikationen och att skapa visualiseringar.

Kursen är förberedande för examination DA-100 Analyzing Data with Power BI.

Kursmål

 • Ingest, clean, and transform data
 • Model data for performance and scalability
 • Design and create reports for data analysis
 • Apply and perform advanced report analytics
 • Manage and share report assets
 • Create paginated reports in Power BI

Målgrupp
The audience for this course are data professionals and business intelligence professionals who want to learn how to accurately perform data analysis using Power BI. This course is also targeted towards those individuals who develop reports that visualise data from the data platform technologies that exist on both in the cloud and on-premises.

Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper men det är bra om du har arbetat lite med rapportering (kan vara Excel eller andra rapportverktyg tidigare). Det underlättar men är inget måste inför denna kurs.

Kursinnehåll
Webinarium 1 (90 min)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Orientering i självstudiematerial och labbmiljö
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Module 1: Get started with Microsoft Data Analytics
 • Module 2: Prepare Data in Power BI
 • Module 3: Clean, Transform, and Load Data in Power BI
 • Module 4: Design a Data Model in Power BI

 

Webinarium 2 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 2

Självstudieavsnitt 2

 • Module 5: Create Measures using DAX in Power BI
 • Module 6: Optimize Model Performance
 • Module 7: Create Reports

 

Webinarium 3 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 3

Självstudieavsnitt 3:

 • Module 8: Create Dashboards
 • Module 9: Create Paginated Reports in Power BI
 • Module 10: Perform Advanced Analytics

 

Webinarium 4 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 4

Självstudieavsnitt 4:

 • Module 11: Create and Manage Workspaces
 • Module 12: Manage Datassets in Power BI
 • Module 13: Row-level security

 

Webinarium 5 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Vi går igenom kursen retrospektivt
 • Tips och tankar inför certifieringen

 

Module 1: Get Started with Microsoft Data Analytics
This module explores the different roles in the data space, outlines the important roles and responsibilities of a Data Analysts, and then explores the landscape of the Power BI portfolio.

Module 2: Prepare Data in Power BI
This module explores identifying and retrieving data from various data sources. You will also learn the options for connectivity and data storage, and understand the difference and performance implications of connecting directly to data vs. importing it.

Module 3: Clean, Transform, and Load Data in Power BI
This module teaches you the process of profiling and understanding the condition of the data. They will learn how to identify anomalies, look at the size and shape of their data, and perform the proper data cleaning and transforming steps to prepare the data for loading into the model.

Module 4: Design a Data Model in Power BI
This module teaches the fundamental concepts of designing and developing a data model for proper performance and scalability. This module will also help you understand and tackle many of the common data modeling issues, including relationships, security, and performance.

Module 5: Create Measures using DAX in Power BI
This module introduces you to the world of DAX and its true power for enhancing a model. You will learn about aggregations and the concepts of Measures, calculated columns and tables, and Time Intelligence functions to solve calculation and data analysis problems.

Module 6: Optimize Model Performance
In this module you are introduced to steps, processes, concepts, and data modeling best practices necessary to optimize a data model for enterprise-level performance.

Module 7: Create Reports
This module introduces you to the fundamental concepts and principles of designing and building a report, including selecting the correct visuals, designing a page layout, and applying basic but critical functionality. The important topic of designing for accessibility is also covered.

Module 8: Create Dashboards
In this module you will learn how to tell a compelling story through the use of dashboards and the different navigation tools available to provide navigation. You will be introduced to features and functionality and how to enhance dashboards for usability and insights.

Module 9: Create Paginated Reports in Power BI
This module will teach you about paginated reports, including what they are how they fit into Power BI. You will then learn how to build and publish a report.

Module 10: Perform Advanced Analytics
This module helps you apply additional features to enhance the report for analytical insights in the data, equipping you with the steps to use the report for actual data analysis. You will also perform advanced analytics using AI visuals on the report for even deeper and meaningful data insights.

Module 11: Create and Manage Workspaces
This module will introduce you to Workspaces, including how to create and manage them. You will also learn how to share content, including reports and dashboards, and then learn how to distribute an App.

Module 12: Manage Datasets in Power BI
In this module you will learn the concepts of managing Power BI assets, including datasets and workspaces. You will also publish datasets to the Power BI service, then refresh and secure them.

Module 13: Row-level security
This module teaches you the steps for implementing and configuring security in Power BI to secure Power BI assets.