Öppna kurser

Office 365 (Live Webinar)

Denna Office 365-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där sju lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de sex utbildningsblock som löper över sex veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft certifiering, 70–346 & 70–347. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 40 timmar.

Utbildningsmål

 • Planera en Office 365 ”driftsättning”, konfigurera Office 365 hyresgäst, och planera ett pilotförsök.
 • Hantera Office 365 användare, grupper och licenser, och konfigurera delegerad administration.
 • Planera och konfigurera klientanslutning till Office 365.
 • Planera och konfigurera katalogsynkronisering mellan Azure AD och ”on premises” AD DS.
 • Planera och genomföra ”driftsättning” av Office 365 ProPlus.
 • Planera och hantera Exchange Online mottagare och behörigheter.
 • Planera och konfigurera Exchange Online-tjänster.
 • Planera och genomföra Skype för Business Online driftsättning.
 • Planera och konfigurera Sharepoint Online.
 • Planera och konfigurera en Office 365 ”helhetslösning” som innehåller Yammer Enterprise, OneDrive for Business och Office 365 grupper.
 • Planera och konfigurera integrationen mellan Office 365 och Azure RMS, och konfigurera  funktioner enligt standard i Office 365.
 • Övervaka och granska Office 365 tjänster samt felsöka Office 365 problem.
 • Planera och genomföra ”identitetsfederation” mellan ”on-premises” AD DS och Azure

Målgrupp

Denna kurs förser erfarna IT-proffs med den utbildning som de behöver för att kunna planera, konfigurera och hantera en Office 365-miljö. Utbildningen är även certifieringsförberedande inför test 70–346 och 70–347.

Förkunskaper

Kursens deltagare förväntas ha en ganska bred förståelse av flera ”on-premises”-teknologier såsom Domain Name System (DNS) och AD DS, och en allmän förståelse för Exchange Server, Microsoft Lync Server eller Skype för Business Server och Microsoft Sharepoint Server.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en sexveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar sammanlagt sju timmar.

Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult.

Nedan, inom parantes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga:

 

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Module 1: Planning and provisioning Office 365
 • Module 2: Managing Office 365 users and groups

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • Module 3: Configuring client connectivity to Microsoft Office 365
 • Module 5: Planning and deploying Office 365 ProPlus

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 3

 • Module 6: Planning and managing Exchange Online recipients and permissions
 • Module 7: Planning and configuring Exchange Online services

Webinarium 4 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 4

 • Module 8: Planning and deploying Skype for Business Online
 • Module 9: Planning and configuring SharePoint Online
 • Module 10: Planning and configuring a Office 365 collaboration solution

Webinarium 5 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 4
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 5
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 5

 • Module 11: Planning and configuring security and compliance in Office 365
 • Module 12: Monitoring and troubleshooting Microsoft Office 365

Webinarium 6 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 5
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 6
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 6

 • Module 13: Planning and configuring identity federation
 • Module 4: Planning and configuring directory synchronization

Webinarium 7 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Genomgång av svar och motiveringar på testprovet och tips inför certifieringen
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

 

Detaljerad kursplan

Planera och konfigurera Office365

  • Planera och konfigurera Office365
  • Översikt Office365
  • Arbeta med Office365 tenant
  • Planera pilotprojekt
  • Labb: Konfigurera Office365
   • Konfigurera Office365 tenant
   • Konfigurera skräddarsydd domän
   • Undersök gränssnitt för administration
  • Hantera användare och deras lösenord
   • Hantera grupper i Office365
   • Hantera användare och grupper med Windows PowerShell
   • Konfigurera delegerade administration
   • Hantera användare och licenser via Admin Center
   • Hantera regelverk för lösenord
   • Labb: Hantera användare och lösenord
    • Hantera användare och licenser via Admin Center
    • Hantera regelverk för lösenord
   • Labb: Hantera grupper
  • Hantering av klientanslutningar
   • Konfigurera anslutningar till Office365 för klienter
   • Labb: Konfigurera klientanslutningar
   • Konfigurera DNS-poster för Office365 klienter
   • Arbeta med Office365 connectivity analyzer tools
   • Ansluta klienter till Office365
   • Planera för Office365 klienter
   • Planera anslutningar

Konfiguration av dirsync och installation av Office 365 ProPlus

  • Planera och konfigurera dirsync
   • Planera och preparera inför dirsync
   • Konfigurera dirsync med hjälp av Azure AD Connect
   • Hantera Office 365 identiteter med dirsync
   • Labb: Konfigurera dirsync
    • Preparera inför dirsync
    • Konfigurera dirsync
    • Hantera användare och grupper i Active Directory
  • Planera och installera Office365 ProPlus
   • Översikt Office365 ProPlus
   • Planera och hantera användareinitierad installation av Office365 ProPlus
   • Implementera AD FS inom organisationen
   • Office telemetry och rapportering
   • Labb: Hantera installation av Office 365 ProPlus
    • Preparera inför hanterad installation
    • Hantera användareinitierad installation
    • Hantera centraliserad installation
  • Planera och hantera recipienter i Exchange Online
   • Överiskt Exchange Online
   • Hantera recpienter i Exchange Online
   • Planera och konfigurera rättigheter i Exchange Online
   • Labb: Hantera recipienter i Exchange Online
    • Konfigurera recpienter i Exchange Online
    • Konfigurera rollbaserade rättigheter
  • Planera och konfigurera tjänst för Exchange Online
   • Planera och konfigurera flödet för e-post
   • Planera och konfigurera skydd för e-post
   • Planera och konfigurera regelför för klientaccess
   • Migrera till Exchange Online
   • Labb: Konfigurera transport för e-post
    • Konfigurera inställningar för transport av e-post
  • Labb: Konfigurera skydd för e-post och regelverk för klienter
    • Konfigurera skyff för e-post
    • Konfigurera regelför för klientaccess

Hantera Skype for Business Online, SharePoint Online och samarbete

  • Planera och konfigurera Skype for Business Online
   • Planera och konfigurera inställningar för Skype for Business Online
   • Planera för användare och klientanslutningar
   • Planera integration med andra funktioner
   • Labb: Konfiguration av Skype for Business Online
    • Konfigurera inställningar för Skype for Business Online
    • Konfigurera inställningar för användare
    • Konfigurera Skype Meeting Broadcast
  • Planera och konfigurera SharePoint Online
   • Konfigurera tjänst för SharePoint Online
   • Planera och konfigurera SharePoint site collections
   • Planera och konfigurera delning till externa användare
   • Labb: Konfigurera SharePoint Online
    • Konfigurera inställningar för SharePoint Online
    • Skapa och konfigurera SharePoint Online site collections
    • Konfigurera och verifier delning för externa användare
  • Planera och konfigurera samverkan i Office365
   • Konfigurera Yammer Enterprise
   • Konfigurera OneDrive for Business
   • Konfigurera grupper i Office365
   • Planera och hantera Yammer Enterprise
   • Planera och hantera OneDrive for Business
   • Konfigurera Office365 grupper och Microsoft Teams
   • Labb: Planera och konfigurera för smaverkan i Office365

Rights Management/felsökning/identity federation

  • Planera och konfigurera Rights Management
   • Översikt över funktionen i Office365
   • Planera och konfigurera Azure Rights Management i Office365
   • Hantera funktioner för regelverk
   • Labb: Konfigurera Rights Management
    • Konfigurera Rights Management i Office365
    • Konfigurera regelverk
  • Logga och felsök Office365
   • Felsökning i Office365
   • Logga hälsa för Office365
   • Labb: Logga och felsök I Office365
    • Logga Office365
    • Logga hälsa för Office365 och analysera rapporter
  • Planera och konfigurera identity federation
   • Installera AD FS
   • Konfigurera federation med Office365
   • Verifiera single sign-on (SSO)
   • Förstå identity federation
   • Planera installation av AD FS
   • Installera AD FS identity federation för Office365
   • Labb: Installera AD FS