Öppna kurser

Power BI – Analyzing and Visualizing Data, 20778 (Live Webinar)

Denna kurs i Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där fem lärarledda webinarier varvas med självstudier under en total kurstid på sex veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för examination 70-778.

 • 5 schemalagda webinarier
 • Självstudier i digital lärplattform
 • Certifieringsförberedande

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara certifieringen 70-778 Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 30 timmar.

Om Kursen

Kursens syfte är att ge studenterna en god förståelse av dataanalys med Power BI. Kursen lär dig bland annat om Power BI Service, mobilapplikationen och att skapa visualiseringar. Kursen är förberedande för examination 70-778.

Målgrupp

Kursens målgrupp är rapportskapare, som exempelvis arbetar med SQL server och är intresserade av alternativa metoder att presentera data.

Utbildningsmål

 • Kunna utföra Power BI datortransformation
 • Förklara Power BI Desktop´s modell
 • Skapa en virtuell Power BI desktop
 • Implementera Power BI Service
 • Kunna beskriva hur du får kontakt med Excel data
 • Du lär dig samarbeta med Power BI data.
 • Du kommer lära dig att ansluta till ett datalager
 • Beskriva Power utvecklarens API
 • Du lär dig beskriva Power BI mobile app

Förkunskaper

Inför kursstart så förväntas deltagarna ha:

 • Utmärkt kunskap om relationella databaser och rapportering
 • Grundläggande kunskap om data warehouse schema topologi (inkluderat star och snowflake schemas)
 • Viss exponering av grundläggande kunskaper om programmeringskonstruktioner som looping och grenning
 • En medvetenhet om viktiga affärsprioriteringar som intäkter, lönsamhet och ekonomisk redovisning är önskvärt
 • Vara bekant med Microsoft Office applikationer, särskilt Excel

Utbildningsupplägg

Webinarium 1 (90 min)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Orientering i självstudiematerial och labbmiljö
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Module 1: Introduction to Self-Service BI Solutions
 • Module 2: Introducing Power BI
 • Module 3: Power BI
 • Module 4: Shaping and Combining Data

Webinarium 2 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 2

Självstudieavsnitt 2

 • Module 5: Modeling data

Webinarium 3 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 3

Självstudieavsnitt 3:

 • Module 6: Interactive Data Visualizations
 • Module 7: Direct Connectivity

Webinarium 4 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Övergripande genomgång av Självstudieavsnitt 4

Självstudieavsnitt 4:

 • Module 8: The Developer API
 • Module 9: Power BI mobile app

Webinarium 5 (60 min)

 • Sammanfattning av genomfört Självstudieavsnitt 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)
 • Vi går igenom kursen retrospektivt
 • Tips och tankar inför certifieringen

 

Detaljerad materialplan:

Module 1: Introduction to Self-Service BI Solutions

Introduces business intelligence (BI) and how to self-serve with BI.

Lessons

 • Introduction to business intelligence
 • Introduction to data analysis
 • Introduction to data visualization
 • Overview of self-service BI
 • Considerations for self-service BI
 • Microsoft tools for self-service BI

Lab : Exploring an Enterprise BI solution

 • Viewing reports
 • Creating a Power BI report
 • Creating a Power BI dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the trends in BI
 • Describe the process of data analysis in Power BI.
 • Use the key visualizations in Power BI.
 • Describe the rationale for self-service BI.
 • Describe considerations for self-service BI.
 • Understand how you can use Microsoft products to implement a BI solution.

Module 2: Introducing Power BI

This module introduces Power BI desktop, and explores the features that enable the rapid creation and publication of sophisticated data visualizations.

Lessons

 • Power BI
 • The Power BI service

Lab : Creating a Power BI dashboard

 • Connecting to Power BI data
 • Create a Power BI dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Develop reports using the Power BI Desktop app.
 • Use report items to create dashboards on the Power BI portal.
 • Understand the components of the Power BI service including licensing and tenant management.

Module 3: Power BI

At the end of this module students will be able to explain the rationale and advantages of using Power BI.

Lessons

 • Using Excel as a data source for Power BI
 • The Power BI data model
 • Using databases as a data source for Power BI
 • The Power BI service

Lab : Importing data into Power BI

 • Importing Excel files into Power BI
 • Viewing reports from Excel files

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the data model and know how to optimize data within the model.
 • Connect to Excel files and import data
 • Use on-premises and cloud Microsoft SQL Server databases as a data source, along with the R script data connector
 • Take advantage of the features of the Power BI service by using Q&A to ask questions in natural query language and create content packs and groups.

Module 4: Shaping and Combining Data

With Power BI desktop you can shape and combine data with powerful, buil-in tools. This module introduces the tools that are available for preparing your data, and transforming it into a form ready for reporting.

Lessons

 • Power BI desktop queries
 • Shaping data
 • Combining data

Lab : Shaping and combining data

 • Shape power BI data
 • Combine Power BI data

After completing this module, students will be able to:

 • Perform a range of query editing skills in Power BI
 • Shape data, using formatting and transformations.
 • Combine data together from tables in your dataset.

Module 5: Modeling data

This module describes how to shape and enhance data.

Lessons

 • Relationships
 • DAX queries
 • Calculations and measures

Lab : Modeling Data

 • Create relationships
 • Calculations

After completing this module, students will be able to:

 • Describe relationships between data tables.
 • Understand the DAX syntax, and use DAX functions to enhance your dataset.
 • Create calculated columns, calculated tables and measures.

Module 6: Interactive Data Visualizations

This module describes how to create and manage interactive data visualizations.

Lessons

 • Creating Power BI reports
 • Managing a Power BI solution

Lab : Creating a Power BI report

 • Connecting to Power BI data
 • Building Power BI reports
 • Creating a Power BI dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Use Power Bi desktop to create interactive data visualizations.
 • Manage a power BI solution.

Module 7: Direct Connectivity

This module describes various connectivity options using Power BI.

Lessons

 • Cloud data
 • Connecting to analysis services

Lab : Direct Connectivity

 • Direct connectivity from Power BI desktop
 • Direct connectivity from the Power BI service

After completing this module, students will be able to:

 • Use Power BI direct connectivity to access data in Azure SQL data warehouse, in addition to big data sources such as Hadoop
 • Use Power BI with SQL Server Analysis Services data, including Analysis services modles running in multidimentional mode.

Module 8: The Developer API

This module describes the developer API within Power BI.

Lessons

 • The developer API
 • Custom visuals

Lab : Using the developer API

 • Using custom visuals

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the developer API.
 • Use the developer API to create custom visuals.

Module 9: Power BI mobile app

This module describes the Power BI mobile app.

Lessons

 • Power BI mobile apps
 • Using the Power BI mobile app
 • Power BI embedded

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the Power BI mobile app.
 • Download and use the Power BI mobile app.
 • Describe Power BI embedded and when you would want to use it.