Öppna kurser

Windows 10 Implementing and Managing (Live Webinar)

Denna Windows 10-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Kursen är uppbyggd runt fyra utbildningsblock och pågår under fem veckor. Efter kursen ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering.

Kursen levereras i ett blandat format där varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt lärarlett webinarium – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons digitala utbildningsplattform med åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kuren ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.
Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna hantera Windows 10 i ett företagsnätverk, men även för att vara förberedd inför Microsoft certifiering 70-697.

Målgrupp

Denna kurs är för IT-tekniker som skall installera och konfigurera klienter baserade på Windows 10 i en AD DS-miljö. Kursen är baserad på Windows 10 Anniversary Update, men är tillämpbar på alla versioner av operativsystemet.

Förkunskaper 

Följande kunskaper bör du ha för att kunna följa med i kursen:

 • Grundkännedom om TCP/IP och DNS.
 • Grundkunskap om Microsofts katalogtjänst.
 • Grundkunskap om Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2016.
 • Grundkunskap från andra klientoperativsystem från Microsoft, såsom Windows 7 eller senare.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en femveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar fem timmar.

Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med Windows 10 i både teori och praktik.
Nedan, inom parantes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Översikt Windows 10
 • Installation av Windows 10
 • Konfiguration av enhet
 • Konfigurera nätverksanslutningar

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • Hantera lagring
 • Hantera filer och skrivare
 • Hantera apps i Windows 10

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 3

 • Hantera säkerheten för informationen
 • Hantera säkerheten för enheten
 • Hantera nätverkssäkerheten

Webinarium 4 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 4

 • Felsökning och återställning
 • Underhåll av Windows 10
 • Hantera nätverkssäkerheten

Webinarium 5 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Genomgång av svar och motiveringar på testprovet och tips inför certifieringen
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Detaljerad kursplan

Översikt/installation/konfiguration av Windows 10

 • Översikt Windows 10
  • Introduktion till Windows 10
  • Navigera i gränssnittet för Windows 10
  • Labb: Navigera och skräddarsy användaregränsnittet
   • Navigera i gränssnittet för Windows 10
   • Konfigurera Start
   • Konfigurera skrivbordet
 • Installation av Windows 10
  • Installera Windows 10
  • Uppgradera Windows 10
  • Labb: Installation av Windows 10
   • Uppgradera från Windows 7 till Windows 10
   • Migrera användareinställningar
 • Konfiguration av enhet
  • Översikt över verktyg som kan användas för att konfigurera Windows 10
  • Konfigurationsval
  • Hantera användarekonto
  • Använda OneDrive
  • Labb: Konfiguration av Windows 10
   • Använda Settings App
   • Använda Control Panel
   • Använda Windows PowerShell
   • Använda Group Policy
  • Labb: Synkronisering med OneDrive
   • Ansluta ett Microsoftkonto
   • Inställningar för synkroniserng mellan enheter
 • Konfigurera nätverksanslutningar
  • Konfigurera ett IP-baserat nätverk
  • Implementera DNS
  • Implementera trådlöst nätverk
  • Översikt fjärranslutningar
  • Labb: Konfigurera nätverksanslutningar
   • Verifiera och testa inställningar för IPv4
   • Konfigurera automatisk tilldelning av IPv4 inställningar
   • Konfigurera och testa DNS

Hantera Windows 10

 • Hantera lagring
  • Översikt, val för lagring
  • Hantering av diskar, partitioner och volymer
  • Underhåll av diskar och volymer
  • Hantera Storage Spaces
  • Labb: Hantera lagring
   • Lägga till disk
   • Skapa Simple Volume
   • Komprimera katalog
   • Slå på begränsningar i form av Disk Quota
   • Skapa Storage Space
 • Hantera filer och skrivare
  • Översikt filsystemet
  • Konfiguration och hantering av tillgång till filer
  • Konfiguration och hantering av utdelade kataloger
  • Work Folders
  • Hantera skrivare
  • Labb: Konfigurera och hantera rättigheter
   • Skapa, hantera och dela ut katalog
   • Kontrollera tillgång
  • Labb: Konfigurera och hantera Work Folders
   • Konfiguration av Work Folders
  • Labb: installation och hantering av skrivare
   • Hantera och använda skrivare   
 • Hantera apps i Windows 10
  • Översikt hantering av apps
  • Windows Store
  • Webbläsare
  • Labb: Installera och uppdatera apps från Windows Store
   • Sideloading apps
   • Logga på med Microsoftkonto
   • Installera och uppdatera Windows Store app
  • Labb: Konfigurera webbläsare i Windows 10
   • Konfigurera och använda Microsoft Edge
   • Konfigurera och använda Internet Explorer 11

Hantera säkerhet

 • Hantera säkerheten för informationen
  • Översikt hotbild
  • Säkra informationen med EFS
  • Implementera och hantera BitLocker
  • Labb: Hantera säkerheten för informationen
   • Arbeta med EFS
   • Arbeta med BitLocker
 • Hantera säkerheten för enheten
  • Arbeta med Security Settings
  • Konfigurera UAC
  • Konfigurera restriktioner för applikationer
  • Labb: Hantera säkerheten för din enhet
   • Skapa regelverk för säkerheten
   • Testa regelverket
   • Konfiguera UAC
   • Konfiguera och testa AppLocker
 • Hantera nätverkssäkerhet
  • Översikt nätverksrelaterade säkerhetshot
  • Windows Firewall
  • Arbeta med IPSec
  • Windows Defender
  • Labb: Hantera nätverkssäkerhet
   • Skapa och testa Inbound rules
   • Skapa och testa Outbound rules
   • Skapa och testa IPSec regelverk
   • Konfigurera Windows Defender

Felsökning, underhåll och återställning

 • Felsökning och återställning
  • Hantera enheter och drivrutiner
  • Återställa filer
  • Återställa enhet
  • Labb: Felsökning och återställning
   • Hantera drivrutiner
   • Arbeta med File History för att återställa filer
   • Arbeta med Previous Version för att återställa
   • Återställ enhet med hjälp av återställningspunkt
   • Arbeta med Advanced Start Up Options.
 • Underhåll av Windows 10
  • Uppdatera Windows 10
  • Monitorerar Windows 10
  • Optimera prestande
  • Konfigurera Windows Update
  • Konfigurera uppdateringar med hjälp av GPO
  • Monitorera händelser
  • Labb: Underhåll av Windows 10
   • Konfigurera Windows Update
   • Konfigurera uppdateringar med hjälp av GPO
   • Monitorera händelser