Öppna kurser

Windows 10 in the Enterprise – Håll dig i framkant med det senaste inom Windows 10 (Live Webinar)

Denna kurs i Windows 10 ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där 6 lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fem utbildningsblock och pågår under 6 veckor. Innehållet består av nya funktioner för företagen i Windows 10 vad gäller utrullning, säkerhet och hantering. Utbildningen riktar sig till dig som vill ligga i framkant och ta del av de bästa och senaste funktionerna i Windows 10.

 

 • 6 schemalagda webinarier
 • Självstudier i digital plattform

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.
Den totala studietiden beräknas till ca 20 timmar.

Målgrupp

Målgruppen för denna utbildning är konsulter, tekniker eller lösningsarkitekter som arbetar med utrullning, konfiguration och administration av Windows som klientplattform.

Utbildningsmål

  • Windows as a Service -vad det innebär och hur det fungerar i praktiken
  • Använda moderna utrullningsverktyg
  • Hantera användargränssnittet i Windows och företagsanpassning som för startmeny
  • Få insikt i skillnader Azure AD Domain join vs. domänanslutna datorer med enhetsregistrering
  • Konfigurera och skapa en bra webbläsarimplementation
  • Hantera appar i en företagsmiljö
  • Skapa långsiktig strategi för applikationspaketering istället för MSI
  • Konfigurera modern profilhantering
  • Skapa en säker Windows 10-plattform med alla de säkerhetslösningar som finns i Windows 10
  • Modern hantering av Windows 10-enheter

Förkunskaper

Någon form av erfarenhet av att ha jobbat med Windows-klienter i avseende utrullning, konfiguration och administration. Grundläggande kunskaper för Windows 10 krävs för labbarna. 

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en 6-veckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar 4 timmar. 

Kursmaterialet är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med Windows 10 i både teori och praktik. 
Nedan, inom parantes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

  • Programintroduktion och upplägg
  • Presentation av värdet med en certifiering
  • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

  • Module 1: Modern deployment tools
  • Module 2: Azure AD Join versus AD join + device registration

Webinarium 2 (60 minuter)

  • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
  • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

  • Module 3: User interface walkthrough and customizing start menu for enterprises
  • Module 4: Browsing experience with Edge and IE11

Webinarium 3 (60 minuter)

  • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
  • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 3

  • Module 5: Application packaging with AppX and AppV as the modern technology instead of MSI
  • Module 6: User profile management with UE-V

Webinarium 4 (60 minuter)

  • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
  • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 4
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 4

  • Module 7: Security. Virtualization based security as a foundation for Credential Guard, Device Guard and Windows Defender Application Guard + Adding more security with Windows Defender Exploit Guard, Controlled folers and Cloud protection. Windows Information Protection. 

Webinarium 5 (60 minuter)

  • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 4
  • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 5
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 5

  • Module 8: Modern management of Windows 10, transitioning from Group Policies to MDM.

Webinarium 6 (60 minuter)

  • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 5
  • Sammanfattning av genomförd utbildning
  • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Detaljerad kursplan

Module 1: Modern deployment tools

  • Introduction and short brief about deployment using System Center Configuration Manager and Microsoft Deployment Toolkit
  • UEFI and other hardware pre-reqs
  • New Deployment options using Windows Configuration Designer
  • Lab: Deployment using provisioning packages
   • Create provisioning packages using Windows Configuration Designer
   • Apply provisioning packages at OOBE (new computer)
   • Apply provisioning packages during runtime (apply to existing computer)
  • AutoPilot
  • Lab: AutoPilot installation
   • Setting up and configuring AutoPilot
   • AutoPilot end user experience

Module 2: Azure AD Join versus AD join + device registration

  • Walkthrough AD join vs. Azure AD join
  • Lab: Do an Azure AD join
  • Hybrid mode AD join + Azure AD join
  • Lab: Configuring Hybrid mode AD join + Azure AD join

Module 3: User interface walkthrough and customizing start menu for enterprises

  • Customizing the start menu and taskbar
  • Lab: Customizing the start menu and taskbar
  • Enterprise tips & tricks for configuring and using the new features of the interface, highlights with IT pro in focus

Module 4: Browsing experience with Edge and IE11

  • General walkthrough of Edge and IE11 in Windows 10
  • Enterprise Mode
  • Lab: Configuring Enterprise Mode together with Edge and IE11

Module 5: Application packaging with AppX and AppV as the modern technology instead of MSI

  • General rundown of AppX
  • Lab: Package a legacy app as an AppX using Desktop App Converter

Module 6: User profile management with UE-V

  • Modern profile management using User Experience Virtualization (UE-V)
  • Lab: Setting up UE-V in the Enterprise

Module 7: Security. Virtualization based security as a foundation for Credential Guard, Device Guard and Windows Defender Application Guard + Adding more security with Windows Defender Exploit Guard, Controlled folers and Cloud protection. Windows Information Protection.

  • Security overview of all features
  • Virtualization based security – how to activate and use
   • Windows Defender Credential Guard
   • Windows Defender Application Guard
  • Lab: Windows Defender Credential Guard and Windows Defender Application Guard
  • Windows Defender Antivirus + Controlled Folders
  • Lab: Windows Defender Antivirus + Controlled Folders
  • Windows Defender Exploit Guard
  • Windows Information Protection
  • Lab: Windows Information Protection

Module 8: Modern management of Windows 10, transitioning from Group Policies to MDM.

  • Co-management (AD join and GPOs + MDM settings at the same time)
  • System Center ConfigMgr integration and co-management
  • Lab: Setting up an AD joined machine to also use MDM.