Öppna kurser

Identity with Windows Server 2016 (20742)

I utbildn Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services (AD DS) i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö.

Kursen behandlar och baseras på Windows Server 2016, men mycket av innehållet är tillämpbart även på tidigare versioner av Windows Server.
Vi tar även upp andra Active Directory-tjänster såsom Active Directory Federation Services (AD FS) och Active Directory Certificate Services (AD CS).

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning har du kunskap om detta:

 • Install and configure domain controllers.
 • Manage objects in AD DS by using graphical tools and Windows PowerShell.
 • Implement AD DS in complex environments.
 • Implement AD DS sites, and configure and manage replication.
 • Implement and manage Group Policy Objects (GPOs).
 • Manage user settings by using GPOs.
 • Secure AD DS and user accounts.
 • Implement and manage a certificate authority (CA) hierarchy with AD CS.
 • Deploy and manage certificates.
 • Implement and administer AD FS.
 • Implement and administer Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Implement synchronization between AD DS and Azure AD.
 • Monitor, troubleshoot, and establish business continuity for AD DS services.

Målgrupp

 • AD DS-administratörer som vill träna i identitets- och accessteknologier med Windows Server 2012 eller Windows Server 2016.
 • System eller infrastrukturförvaltare med allmän AD DS erfarenhet och kunskap som funderar på att kors tåg i kärnan och avancerade identitets- och accessteknologier i Windows Server 2012 eller Windows Server 2016.
 • IT-personal som vill befästa sina kunskaper om AD DS och tillhörande teknik, förutom IT-personal som vill förbereda sig för 70-742 examen.

Förkunskaper

Du behöver ha:

 • Viss erfarenhet av att arbeta med och konfigurera Windows Server 2012 eller senare.
 • Grundläggande förståelse för AD DS i Windows Server 2012 eller senare.
 • Grundläggande kunskaper i fundamentala nätverksteknologier såsom exempelvis IP-addressering, namnupplösning och DHCP.
 • Grundläggande förståelse för nätverkssäkerhet.
 • Vara bekant med angränsande teknologier såsom virtualisering (Hyper-V) och klientoperativ (Windows 8-10).
 • Grundläggande kunskaper i Windows PowerShell.

Detaljerat kursinnehåll

Installing and configuring DCs

This module describes features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.

 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS DCs
 • Deploying DCs

Managing objects in AD DS

This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.

 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer accounts
 • Using Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implementing and managing organizational units

Advanced AD DS infrastructure management

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

 • Overview of advanced AD DS deployments
 • Deploying a distributed AD DS environment
 • Configuring AD DS trusts

Implementing and administering AD DS sites and replication

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

 • Overview of AD DS replication
 • Configuring AD DS sites
 • Configuring and monitoring AD DS replication

Implementing Group Policy

This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

 • Introducing Group Policy
 • Implementing and administering GPOs
 • Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshooting the application of GPOs

Managing user settings with GPOs

This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

 • Implementing administrative templates
 • Configuring Folder Redirection and scripts
 • Configuring Group Policy preferences

Securing AD DS

This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

 • Securing domain controllers
 • Implementing account security
 • Audit authentication
 • Configuring managed service accounts (MSAs)

Deploying and managing AD CS

This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

 • Deploying CAs
 • Administering CAs
 • Troubleshooting and maintaining CAs

Deploying and managing certificates

This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

 • Deploying and managing certificate templates
 • Managing certificate deployment, revocation, and recovery
 • Using certificates in a business environment
 • Implementing and managing smart cards

Implementing and administering AD FS

This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

 • Overview of AD FS
 • AD FS requirements and planning
 • Deploying and configuring AD FS
 • Overview of Web Application Proxy

Implementing and administering AD RMS

This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.Lessons

 • Overview of AD RMS
 • Deploying and managing an AD RMS infrastructure
 • Configuring AD RMS content protection

Implementing AD DS synchronization with Azure AD

This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

 • Planning and preparing for directory synchronization
 • Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
 • Managing identities with directory synchronization

Monitoring, managing, and recovering AD DS

This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

 • Monitoring AD DS
 • Managing the AD DS database
 • Recovering AD DS objects