Öppna kurser

Windows Server 2016 - Upgrading Your Skills to MCSA

I den här kursen får du lära dig att implementera och konfigurera nya funktioner i Windows Server 2016. Denna kurs är utformad för IT-proffs som vill uppgradera sina tekniska färdigheter från Windows Server 2008 eller Windows Server 2012 till Windows Server 2016.

Notera: Denna kurs är inte en produkt-uppgraderingskurs som innehåller detaljer om hur man migrerar och uppgraderar kursdeltagarnas specifika miljö till Windows Server 2016. I stället förutsätter detta en hög kunskapsnivå om tidigare Windows Server teknologier, eftersom de “hör ihop” med Windows Server 2016.

Utbildningsmål:

Efter genomförd utbildning har du kunskap om följande:

 • Install and configure Windows Server 2016.
 • Describe storage in Windows Server 2016.
 • Implement directory services.
 • Implement Active Directory Federation Services (AD FS).
 • Describe networking.
 • Implement Hyper-V.
 • Configure advanced networking features.
 • Implement software-defined networking.
 • Implement remote access.
 • Deploy and manage Windows and Hyper-V containers.
 • Implement failover clustering.
 • Implement failover clustering by using virtual machines.

Målgrupp

 • IT-personal med Windows Server 2008 eller Windows Server 2012 erfarenhet.
 • Server-administratörer som har daglig förvaltning och utför administrativa uppgifter och som vill uppdatera sina kunskaper och färdigheter om Windows Server 2016.

Förkunskaper

Du behöver ha:

 • Två eller flera års erfarenhet av att driftsätta och hantera Windows Server 2012 eller Windows Server 2008-miljöer; NS erfarenhet dag till dag Windows Server 2012 eller Windows Server 2008-system-förvaltningsledning och underhållsuppgifter .
 • Erfarenhet av Windows nätverksteknik och genomförande.
 • Erfarenhet av Active Directory teknik och genomförande.
 • Erfarenhet av Windows Server-teknik och genomförande virtualisering.

Kunskaper motsvarande MCSA referenser av Windows Server 2008 eller Windowsserver 2012

Detaljerat kursinnehåll:

 

Course Outline, Module 1:

Installing and configuring Windows Server 2016This module explains how to install and perform post-installation configuration of Windows Server 2016 servers. Lessons: 

 • Introducing Windows Server 2016
 • Installing Windows Server 2016
 • Configuring Windows Server 2016
 • Preparing for upgrades and migrations
 • Migrating server roles and workloads
 • Windows Server activation models

Lab : Installing and configuring Nano Server

 • Installing Nano Server
 • Completing post-installation tasks on Nano Server

After completing this course, students will be able to:

 • Explain Windows Server 2016.
 • Install Windows Server 2016.
 • Configure Windows Server 2016.
 • Prepare for upgrades and migrations.
 • Migrate server roles and workloads.
 • Describe the Windows Server activation models.

Module 2: Overview of storage in Windows Server 2016

This module explains how to configure storage in Windows Server 2016.Lessons: 

 • Overview of storage in Windows Server 2016
 • Implementing Data Deduplication
 • Configuring iSCSI storage
 • Configuring the Storage Spaces feature in Windows Server 2016

Lab : Implementing and managing storage

 • Implementing File Server Resource Manager (FSRM)
 • Configuring iSCSI storage

Lab : Implementing and managing advanced storage solutions 

 • Configuring redundant storage spaces
 • Implementing the Storage Spaces Direct feature

After completing this module, students will be able to:

 • Explain storage in Windows Server 2016.
 • Implement Data Deduplication.
 • Configure iSCSI storage.
 • Configure the Storage Spaces feature in Windows Server 2016

Module 3: Implementing Directory Services

This module explains how to implement the Directory Services feature. Lessons:

 • Deploying Active Directory domain controllers
 • Implementing service accounts
 • Azure AD

Lab : Implementing and Managing AD DS

 • Cloning a domain controller
 • Implementing service accounts

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy AD DS domain controllers.
 • Implement service accounts.
 • Explain Azure AD.

Module 4: Implementing AD FS

This module explains how to implement an AD FS deployment.Lessons: 

 • Overview of AD FS
 • Deploying AD FS
 • Implementing AD FS for a single organization
 • Implementing Web Application Proxy
 • Implementing SSO with Microsoft Online Services

Lab : Implementing AD FS

 • Installing and configuring AD FS
 • Configuring an internal application for AD FS

Lab : Implementing Web Application Proxy

 • Implementing Web Application Proxy

After completing this module, students will be able to:

 • Describe of AD FS.
 • Deploy AD FS.
 • Implement AD FS for a single organization.
 • Implement Web Application Proxy.
 • Implement SSO with Microsoft Online Services.

Module 5: Implementing network services

This module explains how to configure advanced features for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and configure IP Address Management (IPAM). Lessons: 

 • Overview of networking enhancements
 • Implementing IPAM
 • Managing IP address spaces with IPAM

Lab : Implementing network services

 • Configuring DNS policies
 • Configuring DHCP failover
 • Configuring IPAM

After completing this module, students will be able to:

 • Describe networking enhancements.
 • Implement IP address management.
 • Manage IP address spaces with IPAM.

Module 6: Implementing Hyper-V

This module explains how to install and configure Hyper-V virtual machines.Lessons: 

 • Configuring the Hyper-V role in Windows Server 2016
 • Configuring Hyper-V storage
 • Configuring Hyper-V networking
 • Configuring Hyper-V virtual machines

Lab : Implementing server virtualization with Hyper-V

 • Installing the Hyper-V server role
 • Configuring virtual networking
 • Creating and configuring a virtual machine

After completing this module, students will be able to:

 • Configure the Hyper-V role in Windows Server 2016.
 • Configure Hyper-V storage.
 • Configure Hyper-V networking.
 • Configure Hyper-V virtual machines.

Module 7: Configuring advanced networking features

This module explains how to implement an advanced networking infrastructure.Lessons: 

 • Overview of high-performance networking features
 • Configuring advanced Hyper-V networking features

Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

 • Creating and using Microsoft Hyper-V virtual switches 
 • Configuring and using the advanced features of a virtual switch

After completing this module, students will be able to:

 • Describe high-performance networking features.
 • Configure advanced Hyper-V networking features.

Module 8: Implementing Software Defined Networking

This module explains how to implement software-defined networking.Lessons: 

 • Overview of Software Defined Networking
 • Implementing network virtualization
 • Implementing Network Controller

Lab : Deploying Network Controller

 • Preparing to deploy Network Controller
 • Deploying Network Controller

After completing this module, students will be able to:

 • Describe Software Defined Networking.
 • Implement network virtualization.
 • Implement Network Controller.

Module 9: Implementing remote access

This module explains how to configure connectivity for remote users by using the DirectAccess feature. Lessons: 

 • Remote access overview
 • Implementing DirectAccess
 • Implementing VPN

Lab : Implementing DirectAccess

 • Configure DirectAccess using the Getting Started Wizard 
 • Testing DirectAccess

After completing this module, students will be able to:

 • Describe common remote-access solutions and technologies.
 • Implement DirectAccess.
 • Implement VPNs.

Module 10: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

This module provides an overview of Windows Server 2016 containers. Additionally, it explains how to deploy, install, configure, and manage containers in Windows Server 2016. Lessons: 

 • Overview of containers in Windows Server 2016 
 • Deploying Windows Server and Hyper-V containers
 • Installing, configuring, and managing containers by using Docker

Lab : Installing and configuring containers

 • Installing and configuring Windows Server containers by using Windows PowerShell
 • Installing and configuring Windows Server containers by using the Docker engine

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of Windows Server and Hyper-V containers.
 • Deploy and manage Windows Server and Hyper-V containers.
 • Install, configure, and manage containers.

Module 11: Implementing failover clustering

This module explains how to implement failover clustering to provide high availability for network services and applications. Lessons: 

 • Overview of failover clustering
 • Implementing a failover cluster
 • Configuring highly-available applications and services on a failover cluster
 • Maintaining a failover cluster
 • Implementing a stretch cluster

Lab : Implementing failover clustering

 • Configuring iSCSI storage
 • Configuring a failover cluster
 • Deploying and configuring a highly available file server
 • Validating the deployment of a highly available file server
 • Configuring CAU on the failover cluster

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the concept of failover clustering.
 • Implement a failover cluster.
 • Configure highly-available applications and services on a failover cluster.
 • Maintain a failover cluster.
 • Implement a stretch-failover cluster.

Module 12: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

This module explains how to deploy and manage Hyper-V virtual machines in a failover cluster. Lessons: 

 • Overview of the integration of Hyper-V Server 2016 with failover clustering
 • Implementing Hyper-V virtual machines on failover clusters
 • Implementing Windows Server 2016 Hyper-V virtual machine migration
 • Implementing Hyper-V Replica

Lab : Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

 • The Hyper-V Failover clustering testing environment
 • Configuring Hyper-V Replica
 • Configuring a failover cluster for Hyper-V
 • Configuring a highly available virtual machine

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how Windows Server 2016 Hyper-V integrates with failover clustering.
 • Implement Hyper-V virtual machines on failover clusters.
 • Implement Hyper-V virtual machine migration.
 • Implement Hyper-V Replica.