Öppna kurser

Identity with Windows Server 2016 (20742) (Live Webinar)

Denna Windows Server 2016-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där fem lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fyra utbildningsblock och pågår under fem veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

[Söker du andra Windows Server-kurser - se här!]

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering: 70–742 - Active Directory and Identity Management. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. 

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.  

Den totala studietiden beräknas till ca 40 timmar.

Utbildningsmål     

 • Install and configure domain controllers.
 • Manage objects in AD DS by using graphical tools and Windows PowerShell.
 • Implement AD DS in complex environments.
 • Implement AD DS sites, and configure and manage replication.
 • Implement and manage Group Policy Objects (GPOs).
 • Manage user settings by using GPOs.
 • Secure AD DS and user accounts.
 • Implement and manage a certificate authority (CA) hierarchy with AD CS.
 • Deploy and manage certificates.
 • Implement and administer AD FS.
 • Implement and administer Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Implement synchronization between AD DS and Azure AD.
 • Monitor, troubleshoot, and establish business continuity for AD DS services.

Målgrupp  

AD DS-administratörer som vill träna i identitets- och accessteknologier med Windows Server 2012 eller Windows Server 2016.
System eller infrastrukturförvaltare med allmän AD DS erfarenhet och kunskap som funderar på att kors tåg i kärnan och avancerade identitets- och accessteknologier i Windows Server 2012 eller Windows Server 2016.
IT-personal som vill befästa sina kunskaper om AD DS och tillhörande teknik, förutom IT-personal som vill förbereda sig för 70-742 examen.

Förkunskaper 

 • Viss erfarenhet av att arbeta med och konfigurera Windows Server 2012 eller senare.
 • Grundläggande förståelse för AD DS i Windows Server 2012 eller senare.
 • Grundläggande kunskaper i fundamentala nätverksteknologier såsom exempelvis IP-addressering, namnupplösning och DHCP.
 • Grundläggande förståelse för nätverkssäkerhet.
 • Vara bekant med angränsande teknologier såsom virtualisering (Hyper-V) och klientoperativ (Windows 8-10).
 • Grundläggande kunskaper i Windows PowerShell.

Utbildningsupplägg 

Programmet genomförs under en femveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar fem timmar.   

Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med Windows Server 2016 i både teori och praktik.   
Nedan, inom parantes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Installera och konfigurera domänkontrollant
 • Hantera objekt i AD DS
 • Avancerad hantering av AD DS
 • Implementera AD DS Sites och replikering
 • Logga, hantera och återställa AD DS

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • Implementera Group Policy
 • Hantera användareinställningar med GPO

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 3

 • Säkra upp AD DS
 • Implementera och hantera AD Certificate Services
 • Installera och hantera certifikat

Webinarium 4 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 4

 • Implementera och administrera AD FS
 • Implementera och administrera AD RMS
 • Implementera AD DS synkronisering med Microsoft Azure AD

Webinarium 5 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Genomgång av svar och motiveringar på testprovet och tips inför certifieringen
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Detaljerad kursplan

1. Installera och sköta Active Directory

 • Installera och konfigurera domänkontrollant
  • Översikt AD DS
  • Översikt domänkontrollant
  • Installera domänkontrollant
  • Labb: Installation och administration av AD DS
   • Installera AD DS
   • Arbeta med cloning av domänkontrollant
   • Administration av AD DS
 • Hantera objekt i AD DS
  • Hantera användarekonto
  • Hantera grupper i AD DS
  • Hantera datorkonto i AD DS
  • Labb: Administration av AD DS
   • Delegering av administration för OU
   • Skapa och modifier AD DS objekt med Windows PowerShell
 • Avancerad hantering av AD DS
  • Översikt avancerad hantering av AD DS
  • Utrullning av distribuerad AD DS miljö
  • Konfiguration av AD trusts
  • Labb: Hantering av domän och trusts
   • Implementera Forest trust
   • Implementera underdomän
 • Implementera AD DS Sites och replikering
  • Översikt AD replikering
  • Konfigurera AD DS sites
  • Konfigurera och monitorera AD DS replikering
   • Labb: Implementera AD DS sites och replikering
    • Modifiera default site
    • Skapa ytterligare site och undernät
    • Konfigurera AD DS replikering
    • Logga och felsök AD replikering
 • Logga, hantera och återställa AD DS
  • Logga AD DS
  • Hantera databas för Active Directory
  • Val för säkerhetskopiering och återställning
  • Labb: Återställa objekt i AD DS
   • Säkerhetskopiering ovh återställning av AD DS
   • Återställa objekt i AD DS

2. Group Policy

 • Implementera Group Policy
  • Vad är Group Policy?
  • Implementera och administrera GPO
  • Mål för Group Policy och bearbetningsprocess för Group Policy
  • Felsökning GPO
  • Labb: Implementera infrastruktur för Group Policy
   • Skapa och konfigurera GPO
   • Hantera mål för GPO
  • Labb: Felsökning infrastruktur för GPO
   • Verifiera GPO
   • Hantera mål för GPO
 • Hantera användareinställningar med GPO
  • Implementera administrative templates
  • Konfigurera Folder Redirection genom Group Policy preferences
  • Konfigurera Group Policy preferences
  • Labb: Hanterar användareinställningar med GPO
   • Implementera administrative templates
   • Konfigurera Folder Redirection, installation av mjukvara och scripts

3. Säkra upp AD DS

 • Säkra upp AD DS
  • Säkra upp domänkontrollant
  • Implementera säkerhet för konto
  • Implementera audit
  • Konfigurera managed service accounts
  • Labb: Säkra upp AD DS
   • Implementera säkerhetsregelverk för konto, lösenord och administrativa grupper
   • Implementera RODC
   • Skapa managed service account
  • Labb: Implementera BranschCache
   • Implementering av BranchCache
   • Validera BranchCache
 • Implementera och hantera AD Certificate Services
  • Installera CA
  • Administrera CA
  • Felsöka och underhålla CA
  • Labb: Skapa hierarki för CA
   • Installara offline root CA
   • Installera enterprise subordinate CA
 • Installera och hantera certifikat
  • Installera och hantera certifikatmallar
  • Hantera processcykel för certifikat
  • Arbeta med certifikat i företagsmiljö
  • Implementera och hantera smart cards
  • Labb: Installera och hantera certifikat
   • Konfigurera mall för certifikat
   • Begär och arbeta med certifikat
   • Konfigurera nyckelåterställning

4. AD FS, AD RMS och synkronisering med Microsoft Azure AD

 • Implementera och administrera AD FS
  • Översikt AD FS
  • Krav för AD FS
  • Installera och konfigurera AD FS
  • Översikt Web Application Proxy
  • Labb: Implementera AD FS
   • Konfigurera grundkrav för AD FS
   • Installera och konfigurera AD FS
   • Konfigurera intern applikation för AD FS
 • Implementera och administrera AD RMS
  • Översikt AD RSM
  • Installera och hantera infrastruktur för AD RMS
  • Konfigurera AD RMS content protection
  • Labb: Implementera infrastruktur för AD RMS
   • Installera och konfigurera AD RMS
   • Konfigurera mallar för AD RMS
   • Använda AD RMS på klient
 • Implementera AD DS synkronisering med Microsoft Azure AD
  • Planera och preparera dir sync
  • Implementera dir sync
  • Hantera identiteter med dir sync
  • Labb: Konfigurera dir sync
   • Preparera dir sync
   • Konfigurera dir sync
   • Hantera användare och grupper I Active Directory