Öppna kurser

Windows Server 2016 – Networking

Denna Windows Server 2016-utbildning – som är förberedande för certifiering 70-741 – ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår grundläggande kunskaper inom TCP/IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier; exempelvis Software Defined Networking.

Kursen behandlar och baseras på Windows Server 2016, men mycket av innehållet är tillämpbart även på tidigare versioner av Windows Server.

Kursmål

 • Plan and implement an IPv4 network.
 • Implement Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Implement IPv6.
 • Implement Domain Name System (DNS).
 • Implement and manage IP address management (IPAM).
 • Plan for remote access.
 • Implement DirectAccess.
 • Implement virtual private networks (VPNs).
 • Implement networking for branch offices.
 • Configure advanced networking features.
 • Implement Software Defined Networking.

Målgrupp
This course is intended for existing IT professionals who have some networking knowledge and experience and are looking for a single course that provides insight into core and advanced networking technologies in Windows Server 2016. This audience would typically include:

 • Network administrators who are looking to reinforce existing skills and learn about new networking technology changes and functionality in Windows Server 2016.
 • System or Infrastructure Administrators with general networking knowledge who are looking to gain core and advanced networking knowledge and skills on Windows Server 2016.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper och erfarenhet av att arbeta med Windows Server i en nätverksmiljö.
Du behöver även grundläggande kunskap i teknologier och begrepp: som TCP/IP, OSI-modellen, nätverkskomponenter.
Samt med teknologier som virtualisering (Hyper-V) och klientoperativ (Windows 8-10).

Kursinnehåll
Planning and implementing an IPv4 network
This module explains how to plan and implement an IPv4 addressing scheme to support organizational needs. This module also explains how to use fundamental networking tools and techniques to configure and troubleshoot IPv4-based networks.

 • Planning IPv4 addressing
 • Configuring an IPv4 host
 • Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

Implementing DHCP
This module explains how to plan and implement DHCP to support the IPv4 infrastructure.

 • Overview of the DHCP server role
 • Deploying DHCP
 • Managing and troubleshooting DHCP

Implementing IPv6
This module explains how to implement IPv6, and how to integrate IPv6 and IPv4 networks.

 • Overview of IPv6 addressing
 • Configuring an IPv6 host
 • Implementing IPv6 and IPv4 coexistence
 • Transitioning from IPv4 to IPv6

Implementing DNS
This module explains how to install, configure, and troubleshoot DNS within the organization’s network.

 • Implementing DNS servers
 • Configuring zones in DNS
 • Configuring name resolution between DNS zones
 • Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Configuring advanced DNS settings

Implementing and managing IPAM
This module explains how to implement and manage the IPAM feature in Windows Server 2016. This module also explains how to use IPAM to manage services such as DHCP and DNS.

 • IPAM overview
 • Deploying IPAM
 • Managing IP address spaces by using IPAM

Remote access in Windows Server 2016
This module explains how to plan for remote access in Windows Server 2016 and how to implement Web Application Proxy.

 • Remote access overview
 • Implementing Web Application Proxy

Implementing DirectAccess
This module explains how to implement and manage DirectAccess in Windows Server 2016.

 • Overview of DirectAccess
 • Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
 • Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

Implementing VPNs
This module explains how to implement and manage remote access in Windows Server 2016 by using VPNs.

 • Planning VPNs
 • Implementing VPNs

Implementing networking for branch offices
This module explains how to implement network services for branch offices.

 • Networking features and considerations for branch offices
 • Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices
 • Implementing BranchCache for branch offices

Configuring advanced networking features
This module explains how to implement an advanced networking infrastructure.

 • Overview of high performance networking features
 • Configuring advanced Hyper-V networking features

Implementing software defined networking
This module explains how to implement software defined networking.

 • Overview of software defined networking
 • Implementing network virtualization
 • Implementing Network Controller

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree