Öppna kurser

Windows Server 2016 Accelerated Upgrading Your Skills to MCSA

I den här kursen får du lära dig att implementera och konfigurera nya funktioner i Windows Server 2016. Denna kurs är utformad för IT-proffs som vill uppgradera sina tekniska färdigheter från Windows Server 2008 eller Windows Server 2012 till Windows Server 2016.

Notera: Denna kurs är inte en produkt-uppgraderingskurs som innehåller detaljer om hur man migrerar och uppgraderar kursdeltagarnas specifika miljö till Windows Server 2016. I stället förutsätter detta en hög kunskapsnivå om tidigare Windows Server teknologier, eftersom de “hör ihop” med Windows Server 2016. Den här anpassade kursen innehåller inte vad som är nytt i Hyper-V.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning har du kunskap om följande:

 • Install and configure Windows Server 2016.
 • Describe storage in Windows Server 2016.
 • Implement directory services.
 • Implement Active Directory Federation Services (AD FS).
 • Describe networking.
 • Implement remote access.
 • Deploy and manage Windows and Hyper-V containers.
 • Implementing failover clustering

Målgrupp

IT-personal med Windows Server 2008 eller Windows Server 2012 erfarenhet.
Server-administratörer som har daglig förvaltning och utför administrativa uppgifter och som vill uppdatera sina kunskaper och färdigheter om Windows Server 2016.

Förkunskaper

Två eller flera års erfarenhet av att driftsätta och hantera Windows Server 2012 eller Windows Server 2008-miljöer; NS erfarenhet dag till dag Windows Server 2012 eller Windows Server 2008-system-förvaltningsledning och underhållsuppgifter .
Erfarenhet av Windows nätverksteknik och genomförande.
Erfarenhet av Active Directory teknik och genomförande.
Erfarenhet av Windows Server-teknik och genomförande virtualisering.
Kunskaper motsvarande MCSA referenser av Windows Server 2008 eller Windowsserver 2012
Innehåll Windows Server 2016 Accelerated Upgrading Your Skills to MCSA - OPTIMERAD

Course Outline

Installing and configuring Windows Server 2016

This module explains how to install and perform post-installation configuration of Windows Server 2016 servers. Lessons:

 • Introducing Windows Server 2016
 • Installing Windows Server 2016
 • Configuring Windows Server 2016
 • Preparing for upgrades and migrations
 • Migrating server roles and workloads
 • Windows Server activation models
 • Lab : Installing and configuring Nano Server
 • Installing Nano Server
 • Completing post-installation tasks on Nano Server

Overview of storage in Windows Server 2016

This module explains how to configure storage in Windows Server 2016. Lessons:

 • Overview of storage in Windows Server 2016
 • Implementing Data Deduplication
 • Configuring iSCSI storage
 • Configuring the Storage Spaces feature in Windows Server 2016
 • Lab : Implementing and managing storage
 • Implementing File Server Resource Manager (FSRM)
 • Configuring iSCSI storage
 • Lab : Implementing and managing advanced storage solutions
 • Configuring redundant storage spaces
 • Implementing the Storage Spaces Direct feature

Module 3: Implementing Directory Services

This module explains how to implement the Directory Services feature. Lessons:

 • Deploying Active Directory domain controllers
 • Implementing service accounts
 • Azure AD
 • Lab : Implementing and Managing AD DS
 • Cloning a domain controller
 • Implementing service accounts

Implementing AD FS

This module explains how to implement an AD FS deployment. Lessons:

 • Overview of AD FS
 • Deploying AD FS
 • Implementing AD FS for a single organization
 • Implementing Web Application Proxy
 • Implementing SSO with Microsoft Online Services
 • Lab : Implementing AD FS
 • Installing and configuring AD FS
 • Configuring an internal application for AD FS
 • Lab : Implementing Web Application Proxy
 • Implementing Web Application Proxy

Implementing network services

This module explains how to configure advanced features for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and configure IP Address Management (IPAM). Lessons:

 • Overview of networking enhancements
 • Implementing IPAM
 • Managing IP address spaces with IPAM
 • Lab : Implementing network services
 • Configuring DNS policies
 • Configuring DHCP failover
 • Configuring IPAM

Implementing remote access

This module explains how to configure connectivity for remote users by using the DirectAccess feature. Lessons:

 • Remote access overview
 • Implementing DirectAccess
 • Implementing VPN
 • Lab : Implementing DirectAccess
 • Configure DirectAccess using the Getting Started Wizard
 • Testing DirectAccess

Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

This module provides an overview of Windows Server 2016 containers. Additionally, it explains how to deploy, install, configure, and manage containers in Windows Server 2016. Lessons:

 • Overview of containers in Windows Server 2016
 • Deploying Windows Server and Hyper-V containers
 • Installing, configuring, and managing containers by using Docker
 • Lab : Installing and configuring containers
 • Installing and configuring Windows Server containers by using Windows PowerShell
 • Installing and configuring Windows Server containers by using the Docker engine

Implementing failover clustering

This module explains how to implement failover clustering to provide high availability for network services and applications. Lessons:

 • Overview of failover clustering
 • Implementing a failover cluster
 • Configuring highly-available applications and services on a failover cluster
 • Maintaining a failover cluster
 • Implementing a stretch cluster
 • Lab : Implementing failover clustering
 • Configuring iSCSI storage
 • Configuring a failover cluster
 • Deploying and configuring a highly available file server
 • Validating the deployment of a highly available file server
 • Configuring CAU on the failover cluster