Öppna kurser

Windows Server 2016 Installation, Storage, and Compute 20740 (Live Webinar)

Denna Windows Server 2016-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där fem lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fyra utbildningsblock och pågår under fem veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

[Söker du andra Windows Server-kurser - se här!]

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering: 70-740 - Windows Server 2016 Installation, Storage, and Compute. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.
Den totala studietiden beräknas till ca 40 timmar.

Utbildningsmål  

 • Prepare and install Nano Server, a Server Core installation, and plan a server upgrade and migration strategy.
 • Describe the various storage options, including partition table formats, basic and dynamic disks, file systems, virtual hard disks, and drive hardware, and explain how to manage disks and volumes.
 • Describe enterprise storage solutions, and select the appropriate solution for a given situation.
 • Implement and manage Storage Spaces and Data Deduplication.
 • Install and configure Microsoft Hyper-V.
 • Deploy, configure, and manage Windows and Hyper-V containers.
 • Describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016.
 • Plan, create, and manage a failover cluster.
 • Implement failover clustering for Hyper-V virtual machines.
 • Configure a Network Load Balancing (NLB) cluster, and plan for an NLB implementation.
 • Create and manage deployment images.
 • Manage, monitor, and maintain virtual machine installations.

Målgrupp  

 • Serveradministratörer med viss erfarenhet av Windows Server som är relativt nya inom admnistration av Windows Server och relaterade teknologier, och som vill lära sig mer om installation samt funktionalitet inom storage och compute på Windows Server 2016.
 • IT-proffs med generellt IT-kunnande, som behöver stärka sin specifika Windows Server-kunskap, med fokus på installation, storage och compute.
 • Den som skall certifiera sig inom Windows Server 2016 med test 70-740.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper om serverhårdvara, nätverk, säkerhet och vissa grundläggande kunskaper om Windowsbaserade nätverk såsom exempelvis TCP/IP och Active Directory. Du behöver även kunskap om att hantera och konfigurera Windows som klientoperativ, exempelvis Windows 7, 8 eller 10.

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en femveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar fem timmar. 
Allt kursmaterial är på svenska, men med facktermer på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med Windows Server 2016 i både teori och praktik. 
Nedan, inom parantes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Översikt Windows Server 2016
 • Lokal lagring
 • Lagring i Enterprise miljö
 • Arbeta med Storage Spaces

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • Implementera Hyper-V
 • Högre tillgänglighet för virtuella maskiner i Hyper-V
 • Implementera containers

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 3

 • Network Load Balancing
 • Failover clustering filserver
 • Failover clustering Hyper-V

Webinarium 4 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 4

 • Avspeglingar
 • Hantera, monitorera och underhåll

Webinarium 5 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Genomgång av svar och motiveringar på testprovet och tips inför certifieringen
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Detaljerad kursplan

 1. Översikt/installation/konfiguration av Windows Server 2016

 • Översikt Windows Server 2016
  • Introduktion till Windows Server 2016
  • Installation av Windows Server 2016
  • Installation av nano server
  • Uppgradering till Windows Server 2016
  • Flytta roller
  • Aktivering
  • Labb: Navigera och skräddarsy användaregränsnittet
   • Installation av Windows Server 2016
   • Installation av nanoserver
 • Lokal lagring
  • Hantera diskar i Windows Server
  • Hantera volymer i Windows Server
  • Labb: Arbeta med volymer
   • Skapa och hantera volymer
   • Ändra storlek
   • Hantera virtuella hårddiskar
 • Lagring i Enterprise miljö
  • Översikt DAS, NAS och SAN 10
  • Jämförelse Fibre Channel, iSCSI och Fibre Channel over Ethernet
  • Konfigurera utdelningar i Windows Server 2016
  • Labb: Konfiguration av lagringstekniker
   • Konfiguration av iSCSI-lagring
   • Konfigurera och använda infrastruktur för utdelning
   • Inställningar för synkroniserng mellan enheter
 • Arbeta med Storage Spaces
  • Implementera Storage Spaces
  • Hantera Storage Spaces
  • Implementera Data Deduplication
  • Labb: Implementera Storage Spaces
   • Skapa Storage Spaces
  • Labb: Implementera Data Deduplication
   • Installera Data Deduplication
   • Konfigurera Data Deduplication

2. Hantera Hyper-V

 • Implementera Hyper-V
  • Översikt Hyper-V
  • Installation av Hyper-V
  • Konfigurera lagring för Hyper-V värd
  • Konfigurera nätverk i Hyper-V
  • Konfigurera virtuella maskiner i Hyper-V
  • Hantera Virtuella maskiner
  • Labb: Installera och konfigurera Hyper-V
   • Lägga till roll
   • Konfigurera nätverk i Hyper-V
   • Skapa och konfigurera virtuella maskiner
   • Slå på nested virtualization
 • Högre tillgänglighet för virtuella maskiner i Hyper-V
  • Planera högre tillgänglighet för virtuella maskiner i Hyper-V
  • Labb: Implementera högre tillgänglighet
   • Implementera storage migration
   • Konfigurera Hyper-V replica
 • Implementera containers
  • Docker containers
  • Windows Server och Hyper-V containers
  • Labb: Konfigurera och hantera containers
   • Labb: Installera och konfigurera Docker
   • Hantera Windows Server och Hyper-V containers

3. Högre tillgängligher

 • Network Load Balancing
  • Översikt NLB
  • Planera och implementera NLB implementering
  • Konfigurera ett NLB kluster
  • Labb: Implementering NLB
   • Implementering av ett Network Load Balancing kluster
   • Konfigurera och hantera ett NLB kluster
   • Validera högre tillgänglighet
 • Failover clustering filserver
  • Planering Failover Clustering
  • Skapa och konfigurera ett nytt kluster
  • Underhålla och felsöka kluster
  • Arbeta med stretch clustering
  • Labb: implementera failover clustering
   • Skapa Failover clustering
   • Verifiera inställningar för quorum och lägga till nod
  • Labb: Implementera failover clustering
   • Ändra vittne och verifiera inställningar
   • Verifiera inställningar för quorum och lägga till nod
   • Verifiera hög tillgänglighet
 • Failover clustering Hyper-V
  • Översikt integration av Hyper-V Server 2016 och failover clustering
  • Implementera virtuella maskiner i failover clustering
  • Labb: Implementera failover clustering med Windows Server 2016 Hyper-V
   • Konfigurera iSCSI-lagring
   • Konfigurera failover kluster för Hyper-V
   • Konfigurera hög tillgänglighet för virtuell maskin

4. Avspeglingar och underhåll

 • Avspeglingar
  • Introduktion till avspeglingar
  • Skapa och hantera avspeglingar med hjälp av MDT
  • Labb: Arbeta med avspeglingar
   • Introduktion till MDT
   • Arbeta med avspeglingar
 • Hantera, monitorera och underhålla
  • Översikt WSUS och utrullningsalternativ
  • Uppdateringsprocess med WSUS
  • Översikt DSC
  • Verktyg för monitorering
  • Använda Performance Monitor
  • Monitorera händelseloggar
  • Labb: Implementera WSUS och rulla ut uppdateringar
   • Implementera WSUS
   • Konfigurera inställningar för uppdateringar
   • Godkänna och rulla ut uppdateringar med WSUS