Öppna kurser

Windows Server 2016 Networking 20741 (Live Webinar)

Denna Windows Server 2016-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där fem lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fyra utbildningsblock och pågår under fem veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

[Söker du andra Windows Server-kurser - se här!]

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering: 70-741 - Networking. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. 
Den totala studietiden beräknas till ca 40 timmar.

Utbildningsmål

 • Plan and implement an IPv4 network.
 • Implement Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Implement IPv6.
 • Implement Domain Name System (DNS).
 • Implement and manage IP address management (IPAM).
 • Plan for remote access.
 • Implement DirectAccess.
 • Implement virtual private networks (VPNs).
 • Implement networking for branch offices.
 • Configure advanced networking features.
 • Implement Software Defined Networking.

Målgrupp

Kursen riktar sig till IT-proffs med grundläggande kunskaper om Windows Server och som behöver fördjupa sina kunskaper inom Windows Server 2016 ur ett nätverksperspektiv.

Förkunskaper

 • Du behöver ha grundläggande kunskaper och erfarenhet av att arbeta med Windows Server i en modern nätverksmiljö.
 • Du behöver vara bekant med grundläggande teknologier och begrepp, såsom TCP/IP, OSI-modellen, nätverkskomponenter.
 • Du behöver även vara bekant med angränsande teknologier såsom virtualisering (Hyper-V) och klientoperativ (Windows 8-10).  

Utbildningsupplägg

Programmet genomförs under en femveckorsperiod. Effektiv tid som kursdeltagaren behöver avsättas för utbildningen är individuellt; självstudiernas hastighet avgör du själv och de schemalagda webinarierna omfattar fem timmar.

Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare och konsult som är väl förtrogen med Windows Server 2016 i både teori och praktik.  
Nedan, inom parantes angivna, tidsuppskattningar är ungefärliga.

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt nr 1
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Planera och implementera IPv4 nätverk
 • Implementera DHCP
 • Implementera IPv6
 • Implementera DNS
 • Implementera IPAM

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock nr 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt nr 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • Remote Access i Windows Server 2016
 • Implementera DirectAccess

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock nr 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt nr 3
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 3

 • Implementera VPN
 • Implementera DFS och BranchCache

Webinarium 4 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock nr 3
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt nr 4
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 4

 • Konfigurera avancerad nätverskonfiguration
 • Implementera Software Defined Networking

Webinarium 5 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock nr 3
 • Genomgång av svar och motiveringar på testprovet och tips inför certifieringen
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Detaljerad kursplan

1. Planera och implementera nätverk

 • Planera och implementera IPv4 nätverk
  • Planera adressering i IPv4
  • Konfigurera värd
  • Hantera och felsöka
  • Labb: Implementera och felsöka
   • Verifiera IPv4
   • Felsökning
 • Implementera DHCP
  • Översikt DHCP
  • Installera DHCP-server funktion
  • Hantering och felsökning DHCP
  • Labb: Implementera DHCP
   • Implementera DHCP-funktion
   • Validera DHCP-funktion.
 • Implementera IPv6
  • Översikt adressering med IPv6
  • Konfigurera värd för IPv6
  • Implementera samexistering IPv6 och IPv4
  • Flytt från IPv4 till IPv6
  • Labb: Konfiguration av lagringstekniker
   • Implementera DHCPv6
   • Konfigurera ISATAP
   • Konfigurera IPv6 anslutning
   • Konfigurera 6to4
 • Implementera DNS
  • Implementering av DNS-server
  • Konfigurera zoner i DNS
  • Konfigurera namnuppslag mellan DNS zoner
  • Konfigurera integration med AD DS
  • Konfigurera avancerade inställningar för DNS
  • Labb: Implementera namnuppslag med DNS
   • Implementera DNS
   • Integrera DNS med AD DS
   • Konfigurera DNS policies
   • Validera implementering av DNS
   • Felsökning DNS
 • Implementera IPAM
  • Översikt IPAM
  • Installera IPAM
  • Hantera IP-adress med IPAM
  • Labb: Implementera IPAM
   • Installera IPAM
   • Hantera IP-adresser med IPAM
   • Konfigurera DNS policies
   • Validera implementering av DNS
   • Felsökning DNS

2. Remote Access i Windows Server 2016

 • Remote Access i Windows Server 2016
  • Översikt Remote Access
  • Implementera Web Application Proxy
  • Labb: Implementera Web Application Proxy
   • Implementera Web Application Proxy
   • Validera funktionen
 • Implementera DirectAccess
  • Översikt DirectAccess
  • Implementera Direct Access med Getting Started Wizard
  • Implementera och hantera den avancerade konfigurationen
  • Labb: Implementera Direct Access
   • Konfgurera DirectAccess
   • Validera DirectAccess
  • Labb: Implementera avancerad DirectAccess
   • Preparera miljö för DirectAccess
   • Implementera avancerad DirectAccess
   • Validera DirectAccess 

3. Implementera DFS och Branch cache

 • Implementera DFS och BranchCache
  • Implementera Distributed File System
  • Implementera BranchCache
  • Labb: Implementering DFS
   • Implementering av DFS
   • Validera DFS
  • Labb: Implementera BranschCache
   • Implementering av BranchCache
   • Validera BranchCache
   • Implementera VPN
   • Planera VPN
   • Implementera VPN
  • Labb: Implementera VPN
   • Implementera VPN
   • Validera VPN
   • Felsökning VPN

4. Avancerad nätverkskonfiguration

 • Konfigurera avancerad nätverskonfiguration
  • Översikt över de avancerade konfigurationerna
  • Konfiguera avancerad nätverkskonfiguration för Hyper-V
  • Labb: Konfigurera avancerade nätverksfunktioner för Hyper-V
   • Skapa virtual switch I Hyper-V
   • Konfigurera och arbeta med avancerade funktioner för virtual switch
 • Implementera Software Defined Networking
  • Översikt SDN
  • Implementera virtualisering av nätverk
  • Implementera Network Controller
  • Labb: Installera Network Controller
   • Installera Network Controller