Öppna kurser

Windows Server 2016 - Upgrading Your Skills to MCSA 20743 (Live Webinar)

Denna Windows Server 2016 - Upgrading Your Skills to MCSA-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där fem antal lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fyra antal utbildningsblock och pågår under fem veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

[Söker du andra Windows Server-kurser - se här!]

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering: 70–743 - Upgrading MCSA Windows Server 2016. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen. Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.
Den totala studietiden beräknas till ca 40 timmar.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning har du kunskap om följande:

 • Install and configure Windows Server 2016.
 • Describe storage in Windows Server 2016.
 • Implement directory services.
 • Implement Active Directory Federation Services (AD FS).
 • Describe networking.
 • Implement Hyper-V.
 • Configure advanced networking features.
 • Implement software-defined networking.
 • Implement remote access.
 • Deploy and manage Windows and Hyper-V containers.
 • Implement failover clustering.
 • Implement failover clustering by using virtual machines.

Målgrupp

IT-personal med Windows Server 2008 eller Windows Server 2012 erfarenhet.
Server-administratörer som har daglig förvaltning och utför administrativa uppgifter och som vill uppdatera sina kunskaper och färdigheter om Windows Server 2016.

Förkunskaper

 • Två eller flera års erfarenhet av att driftsätta och hantera Windows Server 2012 eller Windows Server 2008-miljöer; NS erfarenhet dag till dag Windows Server 2012 eller Windows Server 2008-system-förvaltningsledning och underhållsuppgifter.
 • Erfarenhet av Windows nätverksteknik och genomförande.
 • Erfarenhet av Active Directory teknik och genomförande.
 • Erfarenhet av Windows Server-teknik och genomförande virtualisering.
 • Kunskaper motsvarande MCSA Windows Server 2008 eller 2012.

Utbildningsupplägg

Webinarium 1 (60 minuter)

 • Programintroduktion och upplägg
 • Presentation av värdet med en certifiering
 • Övergripande genomgång av första självstudieavsnittet
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 1

 • Översikt Windows Server 2016
 • Arbeta med Storage Spaces

Webinarium 2 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 1
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 2
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 2

 • Implementera katalogtjänst
 • Implementera AD FS
 • Nätverkstjänster
 • Implementera Software Defined Network
 • Implementera fjärraccess

Webinarium 3 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 2
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 3
 • Implementera Hyper-V
 • Implementera högre tillgänglighet för virtuella maskiner i Hyper-V
 • Implementera containers
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt 3

 • Implementera Hyper-V
 • Implementera högre tillgänglighet för virtuella maskiner i Hyper-V
 • Implementera containers

Webinarium 4 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 3
 • Övergripande genomgång av självstudieavsnitt 4
 • Failover klustring Filserver
 • Failover klustring Hyper-V
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Självstudieavsnitt  4

 • Failover klustring Filserver
 • Failover klustring Hyper-V

 Webinarium 5 (60 minuter)

 • Sammanfattning av genomfört utbildningsblock 4
 • Genomgång av svar och motiveringar på testprovet och tips inför certifieringen
 • Interaktiv frågestund (20 minuter)

Detaljerad kursplan 

Översikt/installation/konfiguration av Windows Server 2016

 • Introduktion till Windows Server 2016
 • Installation av Windows Server 2016
 • Installation av nano server
 • Uppgradering till Windows Server 2016
 • Flytta roller
 • Aktivering
  • Labb: Navigera och skräddarsy användaregränsnittet
   • Installation av Windows Server 2016
   • Installation av nanoserver

Arbeta med Storage Spaces

 • Implementera Storage Spaces
 • Hantera Storage Spaces
 • Implementera Data Deduplication
  • Labb: Implementera Storage Spaces
   • Skapa Storage Spaces
   • Storage Spaces Direct
  • Labb: Implementera Data Deduplication
   • Installera Data Deduplication
   • Konfigurera Data Deduplication

Katalogtjänst/AD FS/Nätverks- och fjärrtjänster

 • Implementera katalogtjänst
 • Installera domänkontrollant Active Directory
 • Implementera tjänstekonto
 • Azure AD
  • Labb: Implementera och hantera domänkontrollant
   • Klona domänokontrollant
   • Implementera tjänstekonto

Implementera AD FS

 • Översikt AD FS
 • Installera AD FS
 • Implementera AD FS inom organisationen
 • Implementera Web Application Proxy
 • Implementera SSO med Microsoft Online Service
 • Labb: Implementera AD FS
  • Installera och konfigurera AD FS
  • Konfigurera intern applikation för AD FS
 • Labb: Implementera Web Application Proxy
  • Implementera Web Application Proxy

Nätverkstjänster

 • Förbättringar nätverkstjänster
 • Implementera IPAM
 • Hantera IP adresser med IPAM
 • Labb: Implementera nätverkstjänster
  • Konfigurera DNS policies
  • Konfigurera DHCP failover
  • Konfigurera IPAM

Implementera Software Defined Networking

 • Översikt Software Defined Networking
 • Implementera nätverksvirtualisering
 • Implementera Network Controller
 • Labb: Installera Network Controller
  • Förberedelser innan installation av Network Controller
  • Installera Network Controller

Implementera fjärraccess

 • Översikt fjärraccess
 • Implementera DirectAccess
 • Implementera VPN
 • Labb: Implementera DirectAccess
  • Konfigurera Direct Access med Getting Started Wizard
  • Testa DirectAccess

Hantera Hyper-V

 • Implementera Hyper-V
 • Översikt Hyper-V
 • Installation av Hyper-V
 • Konfigurera lagring för Hyper-V värd
 • Konfigurera nätverk i Hyper-V
 • Konfigurera virtuella maskiner i Hyper-V
 • Hantera Virtuella maskiner
 • Labb: Installera och konfigurera Hyper-V
  • Lägga till roll
  • Konfigurera nätverk i Hyper-V
  • Skapa och konfigurera virtuella maskiner
  • Slå på nested virtualization
 • Högre tillgänglighet för virtuella maskiner i Hyper-V
 • Planera högre tillgänglighet för virtuella maskiner i Hyper-V
 • Labb: Implementera högre tillgänglighet
  • Implementera storage migration
  • Konfigurera Hyper-V replicas

Implementera containers

 • Docker containers
 • Windows Server och Hyper-V containers
 • Labb: Konfigurera och hantera containers
 • Labb: Installera och konfigurera Docker
  • Hantera Windows Server och Hyper-V containers

Högre tillgängligheter

 • Failover clustering filserver
 • Planering Failover Clustering
 • Skapa och konfigurera ett nytt kluster
 • Underhålla och felsöka kluster
 • Arbeta med stretch clustering
 • Labb: implementera failover clustering
  • Skapa Failover clustering
  • Verifiera inställningar för quorum och lägga till nod
 • Labb: Implementera failover clustering
  • Ändra vittne och verifiera inställningar
  • Verifiera inställningar för quorum och lägga till nod
  • Verifiera hög tillgänglighe

Failover clustering Hyper-V

 • Översikt integration av Hyper-V Server 2016 och failover clustering
 • Implementera virtuella maskiner i failover clustering
 • Labb: Implementera failover clustering med Windows Server 2016 Hyper-V
  • Konfigurera iSCSI-lagring
  • Konfigurera failover kluster för Hyper-V
  • Konfigurera hög tillgänglighet för virtuell maskin