Öppna kurser

AZ-101: Microsoft Azure Integration and Security

Denna Azure administratörs-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training – Live Webinar-koncept där fem lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de fyra utbildningsblock som löper över fyra veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-101. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen till höger.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 35 timmar.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fyra delkurser som disponeras över en vecka vardera:

  • AZ-101T01: Migrate Servers to Azure
  • AZ-101T02: Implement and Manage Application Services
  • AZ-101T03: Implement Advanced Virtual Networking
  • AZ-101T04: Secure Identities

Målgrupp och förkunskaper

Candidates for this exam are Azure Administrators who manage cloud services that span storage, security, networking, and compute cloud capabilities. Candidates have a deep understanding of each service across the full IT lifecycle, and take requests for infrastructure services, applications, and environments. They make recommendations on services to use for optimal performance and scale, as well as provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.
Candidates for this exam should have proficiency in using PowerShell and the Command Line Interface. Candidates should have a basic familiarity or knowledge of Azure Portal, ARM templates, operating systems, virtualization, cloud infrastructure, storage structures, and networking.

Utbildningsupplägg

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.