Öppna kurser

AZ-301 Microsoft Azure Architect Design (Live webinar)

Denna Azure Architect-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar-koncept där fem lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring de fyra utbildningsblock som löper över fyra veckor. Innehållet består av ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-301. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren – se aktuella kurstillfällen till höger.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. Den totala studietiden beräknas till ca 35 timmar.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fyra delkurser som disponeras över en vecka vardera:

  • AZ-301T01: Designing for Identity and Security
  • AZ-301T02: Designing a Data Platform Solution
  • AZ-301T03: Design for Deployment, Migration, and Integration
  • AZ-301T04: Designing an Infrastructure Strategy

Målgrupp och förkunskaper

Candidates for this exam are Azure Solution Architects who advise stakeholders and translates business requirements into secure, scalable, and reliable solutions.
Candidates should have advanced experience and knowledge across various aspects of IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data management, budgeting, and governance. This role requires managing how decisions in each area affects an overall solution.
Candidates must be proficient in Azure administration, Azure development, and DevOps, and have expert-level skills in at least one of those domains.

Utbildningsupplägg

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.