Öppna kurser

AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions (Live Webinar)

Styr din egen tid och maximera ditt utbildningsresultat med Blended Training Live Webinar för Microsoft Azure DevOps Solutions. Livesända webinar ledda av Lexicons expertinstruktörer kombineras med e-learning, laborationer och övningar som du väljer att genomföra när det passar dig bäst. Lexicons lärportal koordinerar och samlar allt du behöver; kursschema, inspelningar och övrigt kursmaterial. Via den kan du även få expertsvar på frågor och resonera tillsammans med övriga deltagare under utbildningen. Lexicons specialister finns med hela vägen genom utbildningsprogrammet, från start till mål. Tydligt, effektivt och flexibelt till ett förmånligt pris.

I den här kursen får deltagaren kunskap och de färdigheter som krävs för att bli Azure DevOps Engineer Expert. Deltagaren får lära sig att utforma en DevOps strategi samt att implementera Processer för mjukvaruutveckling. Application Infrastructure, Continous Feedback och integration samt Dependency Management.

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinar tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursen är förberedande inför certifiering AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions.

Kursmål

  • Describe the benefits of using source control

  • Migrate from TFVC to Git

  • Scale Git for Enterprise DevOps

  • Implement and manage build infrastructure

  • Manage application config and secrets

  • Implement a mobile DevOps strategy

Målgrupp 
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar professionellt med DevOps och vill fördjupa dina kunskaper om hur man inför DevOps-processer.

Förkunskaper
Deltagaren behöver grundläggande kunskaper om Azure, agil mjukvaruutveckling och grundprinciper för mjukvaruutveckling. Det är en fördel om deltagaren har erfarenhet av containrar och virtuella maskiner, samt förståelse för automation och scriptning.

Upplägg
Programmet genomförs under en sexveckorsperiod. De schemalagda webinarierna pågår under ca en timme vid varje tillfälle.

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare.

Kursinnehåll
Utbildningen består av sju moduler som disponeras över sex veckor.

Module 1: Implementing DevOps Development Processes
Get the knowledge and skills to implement DevOps processes. You will learn how to use source control, scale Git for an enterprise, and implement and manage build infrastructure.

Module 2: Implementing Continuous Integration
Get the knowledge and skills to implement the DevOps practices of continuous integration. You will learn how to implement continuous integration in an Azure DevOps pipeline, how to manage code quality and security principles, and how to implement a container build strategy

Module 3: Implementing Continuous Delivery
Get the knowledge and skills to implement continuous delivery. Students will learn how to design a release strategy, set up a release management workflow, and implement an appropriate deployment pattern.

Module 4: Implementing Dependency Management
Get the knowledge and skills to implement dependency management. You will learn how to design a dependency management strategy and manage security and compliance.

Module 5: Implementing Application Infrastructure
Get the knowledge and skills to deploy an application infrastructure in DevOps pipelines. You will learn how to implement infrastructure as code and configuration management, how to provision Azure infrastructure using common automation tools, and how to deploy an application infrastructure using various Azure services and deployment methodologies. Students will also learn how to integrate third party deployment tools with Azure, such as Chef and Puppet, to incorporate compliance and security into the release pipeline.

Module 6: Implementing Continuous Feedback
Get the knowledge and skills to implement continuous feedback. You will learn how to recommend and design system feedback mechanisms, implement a process for routing system feedback to development teams, and optimize feedback mechanisms.

Module 7: Designing a DevOps Strategy
Get the knowledge and skills to design a DevOps strategy. You learn how to plan for transformation, select a project, and create team structures. You will also learn how to develop quality and security strategies. Planning for migrating and consolidating artifacts and source control will also be covered.