Öppna kurser

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies (Live Webinar)

Denna Microsoft Azure-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring fyra utbildningsblock och pågår under en fyraveckorsperiod.

I den här kursen får deltagaren kunskap och de färdigheter som krävs för att genomföra säkerhetskontroller, upprätthålla säkerhetsställningen och identifiera och åtgärda sårbarheter genom att använda olika säkerhetsverktyg. Kursen omfattar skript och automatisering, virtualisering och moln N-nivå - arkitektur.

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinar tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons lärportal där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursen är förberedande inför certifiering AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies.

 

Mål med kursen

  • Describe specialized data classifications on Azure

  • Identify Azure data protection mechanisms

  • Implement Azure data encryption methods

  • Secure Internet protocols and how to implement them on Azure

  • Describe Azure security services and features

Förkunskaper
Kurs: Microsoft Azure Administrator Associate, AZ-103. Deltagarna bör ha minst ett års praktisk erfarenhet av att säkra Azure-arbetsbelastningar och erfarenhet av säkerhetskontroller för arbetsbelastningar på Azure.

Upplägg
Programmet genomförs under en fyraveckorsperiod. De schemalagda webinarierna pågår ca en timme vid varje tillfälle. 

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Vi träffas online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare som båda har teoretisk och praktisk erfarenhet av Microsoft Azure.

Kursinnehåll
Utbildningen består av fyra moduler som disponeras över fyra veckor.

Module 1: Identity and Access

Module 2: Platform Protection

Module 3: Security Operations

Module 4: Data and Applications