Öppna kurser

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals (Live Webinar)

Denna Azure Fundamentals kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd av fyra utbildningsblock och pågår under två veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Denna kurs kommer att ge dig grundläggande kunskap om molntjänster och hur dessa tjänster tillhandahålls med Microsoft Azure.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-900. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fyra delkurser som disponeras över två veckor:

  • AZ-900T01 Cloud Concepts
  • AZ-900T02 Core Azure Services
  • AZ-900T03 Security, Privacy, Compliance and Trust
  • AZ-900T04 Azure Pricing and Support

Målgrupp och förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper för att gå denna kurs. Teknisk IT erfarenhet är inte ett krav, men generell IT kunskap är ett önskemål.

Utbildningsupplägg

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Vi träffas online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.