Öppna kurser

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Den här kursen kommer att ge dig grundläggande kunskap om molntjänster och hur dessa tjänster tillhandahålls med Microsoft Azure.

Denna kurs baseras på Microsoft´s traditionella en- dagarskurs och utförs i vårt egna format Blended Training Live Webinar.

Kursmål

This course will provide foundational level knowledge on cloud concepts; core Azure services; and Azure management and governance features and tools.

Målgrupp

This course is suitable for IT personnel who are just beginning to work with Azure. This audience wants to learn about our offerings and get hands-on experience with the product.

This course primarily uses the Azure portal and command line interface to create resources and does not require scripting skills. Students in this course will gain confidence to take other role-based courses and certifications, such as Azure Administrator. This course combines lecture, demonstrations, and hands-on labs. This course will also help prepare someone for the AZ-900 exam.

Förkunskaper

There are no prerequisites for taking this course. Familiarity with cloud computing is helpful, but isn't necessary.

Kursinnehåll

Module 1: Cloud Concepts

In this module, you'll take an entry-level end-to-end look at cloud concepts, which will provide you with a solid foundation for completing the available modules for Azure Fundamentals.

Lessons

 • Cloud Computing
 • Cloud benefits
 • Cloud service types

After completing this module, students will be able to:

 • Describe cloud computing.
 • Describe the benefits of using cloud services.
 • Describe cloud service types.
Module 2: Azure Architecture and Services

This module explores Microsoft Azure, its architecture, and some of the most commonly used services and resources.

Lessons

 • Core Azure architectural components
 • Azure compute and networking services
 • Azure storage services
 • Azure identity, access, and security

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the core architectural components of Azure.
 • Describe Azure compute and networking services.
 • Describe Azure storage services.
 • Describe Azure identity, access, and security.
Module 3: Core Solutions

In this module, you'll learn about the management and governance resources available to help you manage your cloud and on-premises resources.

Lessons

 • Cost management in Azure
 • Features and tools in Azure for governance and compliance
 • Feature and tools for managing and deploying Azure resources
 • Monitoring tools in Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Describe cost management in Azure.
 • Describe features and tools in Azure for governance and compliance.
 • Describe features and tools for managing and deploying Azure resources.
 • Describe monitoring tools in Azure.

Om kursen

Denna kurs är online och pågår under två veckor, á tre timmar per vecka. 

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Vi träffas online en gång per vecka för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot en eventuell certifiering.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.