Öppna kurser

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals (Live Webinar)

Denna Azure Fundamentals kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd av fyra utbildningsblock och pågår under två veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Denna kurs kommer att ge dig grundläggande kunskap om molntjänster och hur dessa tjänster tillhandahålls med Microsoft Azure.

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Vi träffas online en gång per vecka under tre timmar för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-900. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren.

Förkunskaper
Du behöver inga förkunskaper för att gå denna kurs. Teknisk IT erfarenhet är inte ett krav, men generell IT kunskap är ett önskemål.

Kursinnehåll
Utbildningen består av fyra delkurser som disponeras över två veckor:

  • AZ-900T01 Cloud Concepts

  • AZ-900T02 Core Azure Services

  • AZ-900T03 Security, Privacy, Compliance and Trust

  • AZ-900T04 Azure Pricing, Service Level Agreements (SLAs, and Lifecycle

Module 1: Cloud Concepts
In this module you will learn basic cloud concepts. After completing this module, students will be able to understand general cloud computing concepts.

Module 2: Core Azure Services
In this module you will learn the basics core services available with Microsoft Azure. After completing this module, students will be able to understand core services available with Microsoft Azure.

Module 3: Security, Privacy, Compliance and Trust
In this module, you learn about security, privacy, compliance, and trust with Microsoft Azure. After completing this module, students will be able to nderstand security, privacy, compliance and trust with Microsoft Azure.

Module 4: Azure Pricing, Service Level Agreements(SLAs), and Lifecycle
In this module, you will focus on pricing and support models available with Microsoft. After completing this module, students will be able to understand pricing and service lifecycle models available with Microsoft.