Öppna kurser

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals (Live Webinar)

Denna Azure Fundamentals kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training Live Webinar- koncept där lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd av fyra utbildningsblock och pågår under två veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering.

Denna kurs kommer att ge dig grundläggande kunskap om molntjänster och hur dessa tjänster tillhandahålls med Microsoft Azure.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-900. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktivt livesänt webinarium tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fyra delkurser som disponeras över två veckor:

 • AZ-900T01 Cloud Concepts
 • AZ-900T02 Core Azure Services
 • AZ-900T03 Security, Privacy, Compliance and Trust
 • AZ-900T04 Azure Pricing, Service Level Agreements (SLAs, and Lifecycle

Module 1: Cloud Concepts

In this module you will learn basic cloud concepts.

Lessons

 • Learning Objectives
 • Why Cloud Services?
 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS)
 • Public, Private, and Hybrid cloud models

After completing this module, students will be able:

 • Understand general cloud computing concepts

Module 2: Core Azure Services

In this module you will learn the basics core services available with Microsoft Azure.

Lessons

 • Core Azure architectural components
 • Core Azure Services and Products
 • Azure Solutions
 • Azure management tools

After completing this module, students will be able:

 • Understand core services available with Microsoft Azure

Module 3: Security, Privacy, Compliance and Trust

In this module, you learn about security, privacy, compliance, and trust with Microsoft Azure.

Lessons

 • Securing network connectivity in Azure
 • Core Azure Identity services
 • Security tools and features
 • Azure governance methodologies
 • Monitoring and Reporting in Azure
 • Privacy, Compliance and Data Protection standards in Azure

After completing this module, students will be able:

 • Understand security, privacy, compliance and trust with Microsoft Azure

Module 4: Azure Pricing, Service Level Agreements(SLAs), and Lifecycle

In this module, you will focus on pricing and support models available with Microsoft.

Lessons

 • Azure subscriptions
 • Planning and managing costs
 • Service lifecycle in Azure

After completing this module, students will be able:

 • Understand pricing and service lifecycle models available with Microsoft

Målgrupp och förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper för att gå denna kurs. Teknisk IT erfarenhet är inte ett krav, men generell IT kunskap är ett önskemål.

Utbildningsupplägg

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Vi träffas online en gång per vecka under tre timmar för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot examinationsprov och certifiering.