Öppna kurser

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Den här kursen kommer att ge dig grundläggande kunskap om molntjänster och hur dessa tjänster tillhandahålls med Microsoft Azure.

Denna kurs baseras på traditionella två dagars kursen inkluderat labb och teori. 

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Vi träffas online en gång per vecka för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. Tillsammans arbetar vi oss igenom kursen i stadig takt mot en eventuell certifiering.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons utbildningsplattform där deltagaren har åtkomst till kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum. Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår. 

Kursmål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara Microsoft examinationsprov AZ-900. 

Målgrupp

This course is suitable for IT personnel who are just beginning to work with Azure. This audience wants to learn about our offerings and get hands-on experience with the product. This course primarily uses the Azure portal to create services and does not require scripting skills. Students in this course will gain confidence to take other role-based courses and certifications, such as Azure Administrator. This course provides an Azure pass and optional lab environment. This course combines lecture, demonstrations, and hands-on labs. This course will also help prepare someone for the AZ-900 exam.

Kursinnehåll

Module 1: Core Azure concepts
In this module, you'll take an entry level end-to-end look at Azure and its capabilities, which will provide you with a solid foundation for completing the available modules for Azure Fundamentals.

Module 2: Core Azure services
In this module, you learn about core Azure services like Azure database, Azure compute, Azure storage, and Azure Networking.

Module 3: Core solutions and management tools on Azure
In this module, you'll learn about AI machine learning, Azure DevOps, monitoring fundamentals, management fundamentals, serverless computing fundamentals. and IoT fundamentals.

Module 4: General security and network security features
In this module, you will learn how to protect yourself against security threats, and secure your networks with Azure.

Module 5: Identity, governance, privacy, and compliance
In this module, you will learn about Azure identity services, how to build a cloud governance strategy, and privacy, compliance and data protection standards on Azure.

Module 6: Azure Pricing and Lifecycle
In this module, you will learn how to plan and manage Azure costs, and how to choose the right Azure services though SLAs and service lifecycle.