Öppna kurser

DP-100 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure (Live Webinar)

Denna Microsoft Azure-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där sex lärarledda webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring tio utbildningsblock och pågår under en sex veckorsperiod.

Den här kursen ger dig mera kunskap i hur du använder Azure´s tjänster på bästa sätt. Du lär dig bland annat att utveckla och driftsätta Machine Learning – lösningar och hur du automatiserar din data science- Pipline.

Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinar tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons lärportal där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, olika kunskapstester samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa hur stor del av kursen som är avklarad och vilka moment som återstår.

Kursen är förberedande inför certifiering DP-100 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure.

Målgrupp  
Denna kurs är utformad för datavetare med befintlig kunskap om Python och maskininlärningsramar som Scikit-Learn, PyTorch och Tensorflow, som vill bygga och använda maskininlärningslösningar i molnet.

Förkunskaper

  • Grundläggande kunskap om Azure.

  • Kunskap om programmering med Python och bibliotek såsom Numpy, Pandas och Matplotlib.

  • Förståelse för Data Science, inklusive hur data ska förberedas och hur man tränar modeller med bibliotek såsom Scikit-Learn, PyTorch, or Tensorflow.

Upplägg
Programmet genomförs under en sexveckorsperiod. Varje webinar är ca en timmes långt, totalt fem timmar webinars under kursprogrammet.

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärplattform, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen och dess utmaningar. Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll. 

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna leds av en erfaren svensktalande lärare som både har teoretiskt och praktisk erfarenhet av kursområdet.

Kursinnehåll
Utbildningen består av tio moduler över sex veckors utbildning:

Module 1: Introduction to Azure Machine Learning

Module 2: No-Code Machine Learning with Designer

Module 3: Running Experiments and Training Models

Module 4: Working with Data

Module 5: Compute Contexts

Module 6: Orchestrating Operations with Pipelines

Module 7: Deploying and Consuming Models

Module 8: Training Optimal Models

Module 9: Interpreting Models

Module 10: Monitoring Models